2018-05-16 15:42

2018-05-16 15:42

Det behövs trygga äldreboenden

Arvika: Det saknas alternativ mellan hemtjänst och äldreboende

Omsorgen. Den som inte känner sig trygg är inte fri. Därför är trygghet en viktig fråga för oss liberaler. Inte minst gäller det tryggheten i det egna hemmet. Ett tryggt boende lägger grunden för en trygg vardag och är viktigt för välbefinnandet och hälsan.

För många innebär dock åldrandet en smygande känsla av otrygghet. Många äldre känner oro, otrygghet och ibland ensamhet i sin bostad, samtidigt som de är för friska för att få bo på ett äldreboende. Äldreboenden är i dag förbehållet personer som behöver mycket vård och omsorg och som behöver personal i sin omedelbara närhet dygnet runt.

Det saknas ett alternativ som överbryggar steget mellan hemtjänst och äldreboenden. Det behövs ett alternativ för äldre som är för friska för att bo på ett äldreboende, men som vill ha mer trygghet och social samvaro än vad de kan få i den egna bostaden. Därför vill vi i Liberalerna satsa på trygghetsboenden.

På ett trygghetsboende har man sin egen lägenhet och i huset finns det matsal och andra mötesplatser för samvaro, hobby och rekreation. Man väljer alltså själv om man äter i sin egen lägenhet eller i matsalen tillsammans med andra. Bovärdar anordnar aktiviteter.

För att flytta in på ett trygghetsboende krävs ingen biståndsbedömning. Man hyr eller köper sin bostad på eget initiativ. Ofrivillig ensamhet skadar vår hälsa mer än dåliga matvanor och stillasittande. Frågan om trygghetsboenden är därför en viktig fråga för att öka livskvaliteten för äldre. Det har visat sig att trygghetsboenden har en förebyggande effekt och skjuter upp behovet av att flytta in på ett äldreboende, vilket i sin tur innebär minskade kostnader för kommunen.

Trygghetsboenden kan även göra det möjligt för hemtjänsten att i större utsträckning samordna sina insatser på ett annat sätt då många som behöver hjälp bor på samma ställe. Fördelarna med trygghetsboenden är alltså många, men framför allt innebär det ökad valfrihet och möjlighet till ett tryggare boende. Det är därför frågan om trygghetsboenden är en så viktig liberal fråga. I Arvika bor det fler äldre än snittet i riket. Andelen över 65 år är 25 procent jämfört med rikets 20 procent. Olika befolkningsprognoser visar att andelen äldre kommer att öka. Det innebär att vi i Arvika har, och kommer att ha ett stort behov av bostäder som är anpassade till en äldre befolkning. I vår kommun finns numera ”Plusboende”, vilket är en bra början, men inget riktigt trygghetsboende. Det behöver vi för att ge våra årsrika bra valmöjligheter för sitt boende. Detta har vi liberaler i Arvika länge arbetat för. Tycker du också att ett tryggt boende för årsrika är viktigt, så lägg din röst på Liberalerna den 9 september.

Gösta Frödin (L)

Riksdagskandidat

För många innebär dock åldrandet en smygande känsla av otrygghet. Många äldre känner oro, otrygghet och ibland ensamhet i sin bostad, samtidigt som de är för friska för att få bo på ett äldreboende. Äldreboenden är i dag förbehållet personer som behöver mycket vård och omsorg och som behöver personal i sin omedelbara närhet dygnet runt.

Det saknas ett alternativ som överbryggar steget mellan hemtjänst och äldreboenden. Det behövs ett alternativ för äldre som är för friska för att bo på ett äldreboende, men som vill ha mer trygghet och social samvaro än vad de kan få i den egna bostaden. Därför vill vi i Liberalerna satsa på trygghetsboenden.

På ett trygghetsboende har man sin egen lägenhet och i huset finns det matsal och andra mötesplatser för samvaro, hobby och rekreation. Man väljer alltså själv om man äter i sin egen lägenhet eller i matsalen tillsammans med andra. Bovärdar anordnar aktiviteter.

För att flytta in på ett trygghetsboende krävs ingen biståndsbedömning. Man hyr eller köper sin bostad på eget initiativ. Ofrivillig ensamhet skadar vår hälsa mer än dåliga matvanor och stillasittande. Frågan om trygghetsboenden är därför en viktig fråga för att öka livskvaliteten för äldre. Det har visat sig att trygghetsboenden har en förebyggande effekt och skjuter upp behovet av att flytta in på ett äldreboende, vilket i sin tur innebär minskade kostnader för kommunen.

Trygghetsboenden kan även göra det möjligt för hemtjänsten att i större utsträckning samordna sina insatser på ett annat sätt då många som behöver hjälp bor på samma ställe. Fördelarna med trygghetsboenden är alltså många, men framför allt innebär det ökad valfrihet och möjlighet till ett tryggare boende. Det är därför frågan om trygghetsboenden är en så viktig liberal fråga. I Arvika bor det fler äldre än snittet i riket. Andelen över 65 år är 25 procent jämfört med rikets 20 procent. Olika befolkningsprognoser visar att andelen äldre kommer att öka. Det innebär att vi i Arvika har, och kommer att ha ett stort behov av bostäder som är anpassade till en äldre befolkning. I vår kommun finns numera ”Plusboende”, vilket är en bra början, men inget riktigt trygghetsboende. Det behöver vi för att ge våra årsrika bra valmöjligheter för sitt boende. Detta har vi liberaler i Arvika länge arbetat för. Tycker du också att ett tryggt boende för årsrika är viktigt, så lägg din röst på Liberalerna den 9 september.

Gösta Frödin (L)

Riksdagskandidat

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.