2018-04-12 09:29

2018-04-12 09:29

Sanningar om bolagsbildningen

Eda: Fullt med faktafel i Jessens artikel

Kommunalt. Inför valet 2018 varnas det för att falska nyheter, ”fake news”, kommer att öka i omfattning. Inte ens Eda är förskonat från den typen av desinformation.

I en insändare i AN den 6 april med rubriken ”S kräver att beslutet upphävs”, anklagade en lokal missnöjespolitiker övriga sex partier för att avsäga sig Eda kommuns självständighet. Insändaren är fylld av felaktigheter som behöver faktagranskas.

Hans-Peter Jessen (HPJ) påstår att Eda och Arvika leker affär med varandra genom flera kommunägda bolag. Och att kommunen har överlåtit eller sålt ut en betydande del av Eda kommun till Arvika.

Fakta:

Kommunfullmäktige i både Eda och Arvika har beslutat att bilda ett gemensamt bolag för drift och skötsel av VA, renhållning och gata. Samtliga vattenverk, ledningsnät, byggnader och andra anläggningstillgångar stannar i respektive kommuns ägo. Eda kommer även i fortsättningen att besluta om sina egna taxor och övriga frågor av vikt. Detta är ingen lek utan ett sätt att ta ansvar för framtidens utmaningar.

HPJ påstår att Eda har låst upp en betydande del av kommunens ekonomi i ett bolag som vi inte kan styra längre för att Arvika äger 90 procent.

Fakta:

Av Edas budget på 600 miljoner kronor utgör ungefär 6 procent eller 36 miljoner kronor av kostnader för drift och skötsel av VA, renhållning och gata som kommer att utföras av det gemensamma driftbolaget.

Eda kommun beställer de arbeten vi vill att bolaget ska utföra. En stor fördel med bolagsbildningen är att Eda och Arvika tillsammans skapar en organisation med bred kompetens och specialiserade funktioner. Allt detta sker till självkostnadspris vilket minskar behovet av dyra konsulter.

Ägarandelen är baserad på värdet av de tillgångar som respektive kommun tar med sig in i bolaget. Arvika har maskiner och inventarier för 27,9 miljoner och Eda för 3,3 miljoner. Eda kommun har ingen vilja av att stoppa in ytterligare 24,6 miljoner för att kunna äga hälften av bolaget.

HPJ påstår att Arvika gör ett klipp på grannkommunens dumhet. Det är ett ypperligt sätt att kunna nyttja maskinparken fullt ut och få ersättning från Eda.

FAKTA:

Eda kommun kommer endast att ta kostnader för den egna verksamheten. Bolaget är inte vinstdrivande. Ett högt kapacitetsutnyttjande av maskiner är till fördel för båda parter.

HPJ påstår att bolagsbildningen är ohederlig mot kommunens invånare.

Fakta:

Syfte med bolagsbildningen är hög driftsäkerhet och god kvalitet på de tjänster som kommunen erbjuder.

Samarbeten inom teknikområdet är vanligt i Sverige. Erfarenheterna är goda. Det finns tvåpartssamarbeten som till exempel Säffle och Åmål. I Skåne finns Sydvatten AB sen 50 år tillbaka. Det bolaget ägs av 16 kommuner och ingen påstår att dessa kommuner gett upp sin självständighet till Malmö som äger en tredjedel av bolaget.

HPJ påstår att Eda avsäger oss jobb och sysselsatta i vår egen kommun och att bolagsbildningen försämrar företagsklimatet. Vi slår undan benen för vårt näringsliv för att delta i upphandlingar för det blir inga.

Fakta:

Det gemensamma bolaget kommer att köpa tjänster och produkter. Detta sker genom upphandling där entreprenörer i Eda kommun har samma möjlighet som idag att lämna anbud. Ett exempel är snöröjning som kommer att upphandlas tätortsvis.

HPJ påstår att Eda kommun avsäger oss självstyret på ett alltför lättvindigt sätt.

Fakta:

Bolaget arbetar enbart på beställning. Eda kommun kommer att ha sitt självstyre intakt.

Jag, liksom större delen av kommunfullmäktiges ledamöter, har ett stort förtroende för Arvika som samarbetspartner. Vi ser fram emot att tillsammans kunna utveckla en bra verksamhet inom teknikområdet i västra Värmland.

Hans Nilsson, Hela Edas Lista

Kommunalråd Eda kommun

I en insändare i AN den 6 april med rubriken ”S kräver att beslutet upphävs”, anklagade en lokal missnöjespolitiker övriga sex partier för att avsäga sig Eda kommuns självständighet. Insändaren är fylld av felaktigheter som behöver faktagranskas.

Hans-Peter Jessen (HPJ) påstår att Eda och Arvika leker affär med varandra genom flera kommunägda bolag. Och att kommunen har överlåtit eller sålt ut en betydande del av Eda kommun till Arvika.

Fakta:

Kommunfullmäktige i både Eda och Arvika har beslutat att bilda ett gemensamt bolag för drift och skötsel av VA, renhållning och gata. Samtliga vattenverk, ledningsnät, byggnader och andra anläggningstillgångar stannar i respektive kommuns ägo. Eda kommer även i fortsättningen att besluta om sina egna taxor och övriga frågor av vikt. Detta är ingen lek utan ett sätt att ta ansvar för framtidens utmaningar.

HPJ påstår att Eda har låst upp en betydande del av kommunens ekonomi i ett bolag som vi inte kan styra längre för att Arvika äger 90 procent.

Fakta:

Av Edas budget på 600 miljoner kronor utgör ungefär 6 procent eller 36 miljoner kronor av kostnader för drift och skötsel av VA, renhållning och gata som kommer att utföras av det gemensamma driftbolaget.

Eda kommun beställer de arbeten vi vill att bolaget ska utföra. En stor fördel med bolagsbildningen är att Eda och Arvika tillsammans skapar en organisation med bred kompetens och specialiserade funktioner. Allt detta sker till självkostnadspris vilket minskar behovet av dyra konsulter.

Ägarandelen är baserad på värdet av de tillgångar som respektive kommun tar med sig in i bolaget. Arvika har maskiner och inventarier för 27,9 miljoner och Eda för 3,3 miljoner. Eda kommun har ingen vilja av att stoppa in ytterligare 24,6 miljoner för att kunna äga hälften av bolaget.

HPJ påstår att Arvika gör ett klipp på grannkommunens dumhet. Det är ett ypperligt sätt att kunna nyttja maskinparken fullt ut och få ersättning från Eda.

FAKTA:

Eda kommun kommer endast att ta kostnader för den egna verksamheten. Bolaget är inte vinstdrivande. Ett högt kapacitetsutnyttjande av maskiner är till fördel för båda parter.

HPJ påstår att bolagsbildningen är ohederlig mot kommunens invånare.

Fakta:

Syfte med bolagsbildningen är hög driftsäkerhet och god kvalitet på de tjänster som kommunen erbjuder.

Samarbeten inom teknikområdet är vanligt i Sverige. Erfarenheterna är goda. Det finns tvåpartssamarbeten som till exempel Säffle och Åmål. I Skåne finns Sydvatten AB sen 50 år tillbaka. Det bolaget ägs av 16 kommuner och ingen påstår att dessa kommuner gett upp sin självständighet till Malmö som äger en tredjedel av bolaget.

HPJ påstår att Eda avsäger oss jobb och sysselsatta i vår egen kommun och att bolagsbildningen försämrar företagsklimatet. Vi slår undan benen för vårt näringsliv för att delta i upphandlingar för det blir inga.

Fakta:

Det gemensamma bolaget kommer att köpa tjänster och produkter. Detta sker genom upphandling där entreprenörer i Eda kommun har samma möjlighet som idag att lämna anbud. Ett exempel är snöröjning som kommer att upphandlas tätortsvis.

HPJ påstår att Eda kommun avsäger oss självstyret på ett alltför lättvindigt sätt.

Fakta:

Bolaget arbetar enbart på beställning. Eda kommun kommer att ha sitt självstyre intakt.

Jag, liksom större delen av kommunfullmäktiges ledamöter, har ett stort förtroende för Arvika som samarbetspartner. Vi ser fram emot att tillsammans kunna utveckla en bra verksamhet inom teknikområdet i västra Värmland.

Hans Nilsson, Hela Edas Lista

Kommunalråd Eda kommun

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.