2018-02-06 19:05

2018-02-06 19:05

Kv. Hjorten olämplig plats för en ny skola

Arvika: En populär grönyta försvinner

Stadsbyggnad. Kommunledningen vill centralisera kommunens högstadieskolor till en enda jätteskola. Dessvärre har man på ett tidigt stadium begränsat sitt val av byggplats till den allmänna grönytan inom kvarteret Hjorten norr om Centralskolan. Ytan är ca 80 gånger 80 meter.

De nuvarande planerna innebär att skolan dimensioneras för cirka 900 elever samt ytterligare drygt 100 anställda. Arbetsplatsen kommer alltså att vara ungefär lika stor som Volvo CE räknat på antalet personer, men på en avsevärt mindre yta. En så stor organisation kräver naturligtvis undervisningsyta, men även betydande områden för raster, matservering, utomhusaktiviteter och skolidrott, bilparkeringar liksom infrastruktur för alla typer av transporter till och från området.

Som om det inte vore nog, önskar man att Centralskolan exploateras genom omvandling till lägenheter. I sin tur innebär detta att ytterligare några hundra boende och deras bilar utgör än mer belastning på ett område med smala gator och redan i dagsläget för få parkeringsmöjligheter.

En flytt av skolområdet till grönytan är alltså en synnerligen dålig idé från början.

Grönområdet i kvarteret Hjorten är inte en ledig yta då den används regelbundet. Inte bara av skolorna i området som dagligen bedriver undervisning där, utan även av oss som bor i stadsdelen. Här bor många barnfamiljer. Grönområdet används som en kontaktyta med plats för spontansport och lek, och är även värdefullt i den pedagogiska verksamheten för Minnebergsskolan som liksom vi åker pulka där så fort snön faller. Barnen lär sig cykla, tränar och leker. Alla stadsdelar har behov av allmänna ytor där människor kan röra på sig och umgås. Det är idag mer angeläget än någonsin då stillasittande är ett växande problem för både individ och samhälle.

En skola i stället för grönyta skulle alltså avsevärt förstöra vår boendemiljö.

Kostnaden för ett nybygge är uppskattad till en halv miljard av Arvika Kommun (VF 2016-03-10). Satsar man så mycket av det allmännas pengar så måste slutresultatet bli bra, och på föreslagen plats finns inte förutsättningar för det.

Martin Mellbin

De nuvarande planerna innebär att skolan dimensioneras för cirka 900 elever samt ytterligare drygt 100 anställda. Arbetsplatsen kommer alltså att vara ungefär lika stor som Volvo CE räknat på antalet personer, men på en avsevärt mindre yta. En så stor organisation kräver naturligtvis undervisningsyta, men även betydande områden för raster, matservering, utomhusaktiviteter och skolidrott, bilparkeringar liksom infrastruktur för alla typer av transporter till och från området.

Som om det inte vore nog, önskar man att Centralskolan exploateras genom omvandling till lägenheter. I sin tur innebär detta att ytterligare några hundra boende och deras bilar utgör än mer belastning på ett område med smala gator och redan i dagsläget för få parkeringsmöjligheter.

En flytt av skolområdet till grönytan är alltså en synnerligen dålig idé från början.

Grönområdet i kvarteret Hjorten är inte en ledig yta då den används regelbundet. Inte bara av skolorna i området som dagligen bedriver undervisning där, utan även av oss som bor i stadsdelen. Här bor många barnfamiljer. Grönområdet används som en kontaktyta med plats för spontansport och lek, och är även värdefullt i den pedagogiska verksamheten för Minnebergsskolan som liksom vi åker pulka där så fort snön faller. Barnen lär sig cykla, tränar och leker. Alla stadsdelar har behov av allmänna ytor där människor kan röra på sig och umgås. Det är idag mer angeläget än någonsin då stillasittande är ett växande problem för både individ och samhälle.

En skola i stället för grönyta skulle alltså avsevärt förstöra vår boendemiljö.

Kostnaden för ett nybygge är uppskattad till en halv miljard av Arvika Kommun (VF 2016-03-10). Satsar man så mycket av det allmännas pengar så måste slutresultatet bli bra, och på föreslagen plats finns inte förutsättningar för det.

Martin Mellbin

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.