2017-11-14 20:15

2017-11-14 20:15

Dopkaffe en del av kyrkans uppgift

Arvika: Märkligt uttalande om sockenstugan

Arvika. Angående artikeln ”Sockenstugan behöver upprustas”.

Det var med stor förvåning jag läste rubricerade artikel som jag fick framför mig i måndags den 13 nov efter det att jag kommit hem från en utlandsresa och läst igenom de tidningar som blivit liggande.

Den nu aktuella artikeln läste jag igenom men var tvungen att läsa ytterligare en gång för att smälta vad kansli- och fastighetschefen Britt-Marie Johansson låtit förmedla.

Vad säger hon? ”Sockenstugan är inte en stuga som kyrkan använder särskilt mycket själva. När den används är det mera privatpersoner som nyttjar den som exempelvis dop- och begravningskaffe” Vidare uttrycker hon sig ” Begravnings- och dopkaffe är inte vår huvudsakliga uppgift”. Må så vara, men det ingår rimligen i den kyrkliga uppgiften i sorg och glädje.

Vem eller vilka vänder sig kanslichefen till? Jo församlingsmedlemmar som regelmässigt betalar kyrkoavgift som täcker del av församlingens kostnader för verksamheten, inklusive löner. Detta är de privatpersoner som i samband med exempelvis dop eller begravning i kyrkorummet vill ha en avslutning på detta genom en gemensam samling i sockenstugan.

Jag blev inte bara förvånad när jag läste och sedan smälte vad jag läst utan mycket upprörd över ett sådant synsätt från en, som man får förmoda, anställd i kyrkan som skall värna om alla och envar.

Artikeln avslutas ” Vi prioriterar egna församlingsverksamheten och inte enskilda personers verksamhet, vi måste prioritera våra huvudsakliga uppgifter och inte enskilda personers verksamhet.”

Per-Åke Fredricksson

Församlingsbo

Det var med stor förvåning jag läste rubricerade artikel som jag fick framför mig i måndags den 13 nov efter det att jag kommit hem från en utlandsresa och läst igenom de tidningar som blivit liggande.

Den nu aktuella artikeln läste jag igenom men var tvungen att läsa ytterligare en gång för att smälta vad kansli- och fastighetschefen Britt-Marie Johansson låtit förmedla.

Vad säger hon? ”Sockenstugan är inte en stuga som kyrkan använder särskilt mycket själva. När den används är det mera privatpersoner som nyttjar den som exempelvis dop- och begravningskaffe” Vidare uttrycker hon sig ” Begravnings- och dopkaffe är inte vår huvudsakliga uppgift”. Må så vara, men det ingår rimligen i den kyrkliga uppgiften i sorg och glädje.

Vem eller vilka vänder sig kanslichefen till? Jo församlingsmedlemmar som regelmässigt betalar kyrkoavgift som täcker del av församlingens kostnader för verksamheten, inklusive löner. Detta är de privatpersoner som i samband med exempelvis dop eller begravning i kyrkorummet vill ha en avslutning på detta genom en gemensam samling i sockenstugan.

Jag blev inte bara förvånad när jag läste och sedan smälte vad jag läst utan mycket upprörd över ett sådant synsätt från en, som man får förmoda, anställd i kyrkan som skall värna om alla och envar.

Artikeln avslutas ” Vi prioriterar egna församlingsverksamheten och inte enskilda personers verksamhet, vi måste prioritera våra huvudsakliga uppgifter och inte enskilda personers verksamhet.”

Per-Åke Fredricksson

Församlingsbo

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.