2017-10-10 12:22

2017-10-10 12:22

Skäms för behandlingen av de ensamkommande

Arvika: Tryggheten försvinner på 18-årsdagen

Migration. De flesta kommunerna i Värmland tar ett ansvar för vad som händer med de ensamkommande flyktingbarnen efter 18-årsdagen. Arvika kommun är ett mycket dåligt exempel på motsatsen.

Många av de ensamkommande flyktingbarnen har nu vistats i vår kommun över två år. De pratar svenska och går i skolan. Vissa har klarat av hela grundskolan med godkända betyg på bara två år och går nu på gymnasiet. En del på praktiska program som vård och omsorg. Ännu har många inte fått beslut om de får stanna i Sverige. Bara denna otroligt långa handläggningstid är en skandal i sig. Nu börjar många fylla 18 år, andra höjs i ålder av Migrationsverket. I Arvika kommun tar vi inget ansvar för dessa ungdomar utan de skickas, om de inte kan ordna bostad själv, ut över hela Sverige.

Hur kan vi rycka upp ungdomar från skola, kamrater och ett tryggt boende bara för att de fyllt 18 år? Självklart ska vi göra som andra värmländska kommuner, låta dem bo kvar i kommunen tills de får beslutet i sitt ärende. Får man då ett negativt beslut är man tvungen att lämna landet, får man ett uppehållstillstånd har vi en ny kommuninvånare. Självklart kommer detta att medföra kostnader för kommunen, de 500 000 vi fått av staten i nuläget kommer inte att räcka. Vi har fått många miljoner i vinst på dessa barn tidigare år, så nog har vi råd att ta hand om ungdomarna också efter 18-årsdagen. HVB-hemmen töms, ett borde vi kunna göra om till ett 18-årsboende.

Kommunen har säkert ett längre hyresavtal som vi ändå måste betala om verksamheten avbryts. Detta boende skulle då i princip vara gratis. Ersättning till mat får ungdomarna av Migrationsverket.

Nu tar vi inga politiska beslut i frågan utan låter månaderna gå och ungdomarna skickas iväg från sin trygghet i väntan på ett eventuellt uppehållstillstånd. Väntar vi tillräckligt länge behöver vi inte fatta något beslut då inga ungdomar kommer att finns kvar.

Var finns medmänskligheten ? Vilken värdegrund har Arvika kommun?

En vädjan: låt ungdomarna stanna i vår kommun tills ett beslut fattas i deras asylärende.

Gert Raiml

Många av de ensamkommande flyktingbarnen har nu vistats i vår kommun över två år. De pratar svenska och går i skolan. Vissa har klarat av hela grundskolan med godkända betyg på bara två år och går nu på gymnasiet. En del på praktiska program som vård och omsorg. Ännu har många inte fått beslut om de får stanna i Sverige. Bara denna otroligt långa handläggningstid är en skandal i sig. Nu börjar många fylla 18 år, andra höjs i ålder av Migrationsverket. I Arvika kommun tar vi inget ansvar för dessa ungdomar utan de skickas, om de inte kan ordna bostad själv, ut över hela Sverige.

Hur kan vi rycka upp ungdomar från skola, kamrater och ett tryggt boende bara för att de fyllt 18 år? Självklart ska vi göra som andra värmländska kommuner, låta dem bo kvar i kommunen tills de får beslutet i sitt ärende. Får man då ett negativt beslut är man tvungen att lämna landet, får man ett uppehållstillstånd har vi en ny kommuninvånare. Självklart kommer detta att medföra kostnader för kommunen, de 500 000 vi fått av staten i nuläget kommer inte att räcka. Vi har fått många miljoner i vinst på dessa barn tidigare år, så nog har vi råd att ta hand om ungdomarna också efter 18-årsdagen. HVB-hemmen töms, ett borde vi kunna göra om till ett 18-årsboende.

Kommunen har säkert ett längre hyresavtal som vi ändå måste betala om verksamheten avbryts. Detta boende skulle då i princip vara gratis. Ersättning till mat får ungdomarna av Migrationsverket.

Nu tar vi inga politiska beslut i frågan utan låter månaderna gå och ungdomarna skickas iväg från sin trygghet i väntan på ett eventuellt uppehållstillstånd. Väntar vi tillräckligt länge behöver vi inte fatta något beslut då inga ungdomar kommer att finns kvar.

Var finns medmänskligheten ? Vilken värdegrund har Arvika kommun?

En vädjan: låt ungdomarna stanna i vår kommun tills ett beslut fattas i deras asylärende.

Gert Raiml

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.