2017-09-14 11:09

2017-09-14 11:09

"Sätt in ett morgontåg till Oslo"

Eda: Kommunalrådets råd till SJ

Trafik. Arvika Nyheter skrev i onsdags om konsekvenserna av Jernbaneverkets underhållsarbete mellan Kongsvinger och Lilleström de närmaste fyra åren. Eftersom sträckan kommer att hållas stängd mellan kl 08.30 och 14.00 kommer SJ att flytta sina X2000-tåg till andra sträckor. Ett morgontåg ifrån Stockholm kommer inte att hinna till Oslo i tid.

Jag har därför påpekat för SJ att den bästa lösningen vore att sätta in ett tidigt morgontåg från Karlstad med stopp i Arvika, Charlottenberg, Kongsvinger och Lilleström innan det anländer till Oslo omkring kl 8. Då finns det ett tåg, som kan gå till Stockholm, på plats i Oslo när banan öppnas igen kl 14.

Den lösningen skapar förutsättningar för pendling, turism och handelsresor på ett miljövänligt sätt från västra Värmland till och från Kongsvinger, Gardermoen och Oslo.

Hans Nilsson (HEL)

Kommunalråd Eda kommun

Jag har därför påpekat för SJ att den bästa lösningen vore att sätta in ett tidigt morgontåg från Karlstad med stopp i Arvika, Charlottenberg, Kongsvinger och Lilleström innan det anländer till Oslo omkring kl 8. Då finns det ett tåg, som kan gå till Stockholm, på plats i Oslo när banan öppnas igen kl 14.

Den lösningen skapar förutsättningar för pendling, turism och handelsresor på ett miljövänligt sätt från västra Värmland till och från Kongsvinger, Gardermoen och Oslo.

Hans Nilsson (HEL)

Kommunalråd Eda kommun

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.