2017-09-12 12:30

2017-09-12 12:30

Din röst avgör vem som ska styra

Kyrkan: Dags för kyrkoval 2017

Kyrkan. Kampanjen inför kyrkovalet är nu i full gång. Förtidsröstning har börjat och pågår ända fram till valdagen 17 september. Alla nomineringsgrupper har redovisat sina program och kandidater. Det är svårt att upptäcka några stora skillnader. Enighet råder om en välkomnande folkkyrka. Väntetider för dop, bröllop och begravningar bör då inte förekomma. Denna kösituation vill Aktiv kyrka minska. Aktiv kyrka vill också att den kristna gemenskapen fördjupas och mer samtal för de som behöver, speciellt med tanke på ökad psykisk ohälsa. Vi vill också satsa på upplyftande musik.

Vill du veta mer vad de olika grupperna och kandidaterna vill mer i detalj så är det möjligt att komma till Arvika torg och samtala kommande lördagar fram till valet.

Kyrkovalet avgör vilka personer som kommer att styra kyrkan. Lokalt så finns stor personkännedom om de olika kandidaterna. Valet avgörs inte bara genom val av grupp utan personval är viktiga, max 3 stycken kryss. I förra valet till Arvika pastorat avgjordes vilka som valdes in i det styrande kyrkorådet av antal personkryss. I detta val finns det en uttalad kandidat till ordförande i kyrkorådet. Det anser vi är klargörande men i princip är alla som står som förstanamn på en lista kandidat till ordförandeposten. Det är de röstandes val som avgör vilken de anser mest lämpad att leda Arvika pastorat under den kommande mandatperioden.

Ann-Christine Andersson, Aktiv kyrkaBörje Wahlund, Aktiv kyrkaSusanne Engstad Clarke, Aktiv kyrkaJan Bäckström, Aktiv kyrka

Vill du veta mer vad de olika grupperna och kandidaterna vill mer i detalj så är det möjligt att komma till Arvika torg och samtala kommande lördagar fram till valet.

Kyrkovalet avgör vilka personer som kommer att styra kyrkan. Lokalt så finns stor personkännedom om de olika kandidaterna. Valet avgörs inte bara genom val av grupp utan personval är viktiga, max 3 stycken kryss. I förra valet till Arvika pastorat avgjordes vilka som valdes in i det styrande kyrkorådet av antal personkryss. I detta val finns det en uttalad kandidat till ordförande i kyrkorådet. Det anser vi är klargörande men i princip är alla som står som förstanamn på en lista kandidat till ordförandeposten. Det är de röstandes val som avgör vilken de anser mest lämpad att leda Arvika pastorat under den kommande mandatperioden.

Ann-Christine Andersson, Aktiv kyrkaBörje Wahlund, Aktiv kyrkaSusanne Engstad Clarke, Aktiv kyrkaJan Bäckström, Aktiv kyrka

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.