2017-08-11 06:00

2017-08-11 06:00

Utmaningar för Svenska kyrkan

Arvika: Kyrkoval den 17 september

Kyrkoval. Den 17 september väljer vi hur Svenska kyrkan skall styras.

Dagens kyrkoval påminner mycket om upplägget för valen till kommun, landsting och riksdag. Det innebär höga kostnader och de röstberättigade har liten kännedom om vad de olika nomineringsgrupperna står för. Att bara ha val på den lokala nivån, pastorat, och sedan utse representanter högre upp utifrån den lokala nivån anser vi skulle vara bättre och säkerligen billigare. Då skulle även risken minimeras att personer utan förankring i någon församling väljs till stiftsfullmäktige eller kyrkomötet.

Vad bör kyrkans valrörelse handla om och vilka är de stora frågorna? Den övergripande frågan enligt oss är hur vi ställer om Svenska kyrkan för att möta dagens situation. En vital uppgift för religionen är att ge stadga, identitet och förankring åt den människa som inser att allt är till låns och att livet är ändligt. Det är uppenbart att kyrkan har stora utmaningar i Sverige och Arvika. Genom att omorganisera kyrkan, bilda storpastorat och ökad centralisering med växande centrala kanslier försöker kyrkan lösa problemen. Denna förändring var nödvändig men har inte ökat antalet personer som arbetar med kärnverksamheten. Kyrkan är en hörnsten i ett samhälle som förändras, traditionerna som finns i Svenska Kyrkan är en trygghet för många. Traditioner som kan utvidgas med fler aktiviteter.

Ett exempel är livsriterna som vacklar. Det är inte längre självklart ens för våra medlemmar att döpa sina barn, gifta sig kyrkligt eller ha en kyrklig begravning.

Vad skall kyrkan göra när allt färre vill betala för ett medlemskap och att resurserna därigenom minskar? Det är en viktig fråga att diskutera. Vi vill aktivt arbeta för att vända den trenden.

Du som medlem i Svenska kyrkan bör fråga dig vilken nomineringsgrupp eller kandidat som har bäst strategi för att aktivera församlingslivet och säkra att kyrkan ges möjlighet att fortsätta göra ett bra arbete. Aktiv kyrka återkommer med vad vi anser Arvika Pastorat bör prioritera. Det vore intressant om övriga nomineringsgrupper redovisar ett program för pastoratet.

Ann-Christine AnderssonBörje Wahlund Susanne Engstad ClarkeJan Bäckström

Aktiv kyrka i Arvika Pastorat

Dagens kyrkoval påminner mycket om upplägget för valen till kommun, landsting och riksdag. Det innebär höga kostnader och de röstberättigade har liten kännedom om vad de olika nomineringsgrupperna står för. Att bara ha val på den lokala nivån, pastorat, och sedan utse representanter högre upp utifrån den lokala nivån anser vi skulle vara bättre och säkerligen billigare. Då skulle även risken minimeras att personer utan förankring i någon församling väljs till stiftsfullmäktige eller kyrkomötet.

Vad bör kyrkans valrörelse handla om och vilka är de stora frågorna? Den övergripande frågan enligt oss är hur vi ställer om Svenska kyrkan för att möta dagens situation. En vital uppgift för religionen är att ge stadga, identitet och förankring åt den människa som inser att allt är till låns och att livet är ändligt. Det är uppenbart att kyrkan har stora utmaningar i Sverige och Arvika. Genom att omorganisera kyrkan, bilda storpastorat och ökad centralisering med växande centrala kanslier försöker kyrkan lösa problemen. Denna förändring var nödvändig men har inte ökat antalet personer som arbetar med kärnverksamheten. Kyrkan är en hörnsten i ett samhälle som förändras, traditionerna som finns i Svenska Kyrkan är en trygghet för många. Traditioner som kan utvidgas med fler aktiviteter.

Ett exempel är livsriterna som vacklar. Det är inte längre självklart ens för våra medlemmar att döpa sina barn, gifta sig kyrkligt eller ha en kyrklig begravning.

Vad skall kyrkan göra när allt färre vill betala för ett medlemskap och att resurserna därigenom minskar? Det är en viktig fråga att diskutera. Vi vill aktivt arbeta för att vända den trenden.

Du som medlem i Svenska kyrkan bör fråga dig vilken nomineringsgrupp eller kandidat som har bäst strategi för att aktivera församlingslivet och säkra att kyrkan ges möjlighet att fortsätta göra ett bra arbete. Aktiv kyrka återkommer med vad vi anser Arvika Pastorat bör prioritera. Det vore intressant om övriga nomineringsgrupper redovisar ett program för pastoratet.

Ann-Christine AnderssonBörje Wahlund Susanne Engstad ClarkeJan Bäckström

Aktiv kyrka i Arvika Pastorat

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.