2017-08-09 06:00

2017-08-09 06:00

Ta bättre vara på Arvikas tillväxtmöjligheter

Debatt: Stora chanser till utveckling

Utveckling. Under de 40 år jag bott i Arvika har jag fått en stark känsla för vår kommun, som är min hembygd.

Jag ser de stora utvecklingsmöjligheter som finns här men är ledsen för att vi inte lyckas ta vara på dem bättre!

Att höja utbildningsnivån är en nyckel till utveckling. I grundskolan läggs grunden till goda kunskaper. Jag vill att vi i Arvika sätter utbildningens kvalité mycket högt! Skolan ska vara attraktiv för duktiga lärare att arbeta i. Det betyder framför allt bra ledning och närhet till kollegor och möjlighet till utvecklande samarbeten. Den som anstränger sig extra ska premieras. Lönen är viktig och de satsningar på förstelärare, som infördes av Alliansen, ska fortsätta och utvecklas. Skolor med annan huvudman än kommunen är välkomna och kan skapa alternativ och konkurrens. Estetiska skolan är ett bra exempel på detta! Den gymnasiesamverkan som är påbörjad i länet ska fortsätta och utvecklas betydligt.

En viktig förutsättning för utveckling är också att arbetsmarknaden är stor och tillgänglig för många. Man ska kunna bo attraktivt på olika platser i Arvika men kunna arbetspendla till en större arbetsmarknad. För detta krävs täta och snabba kommunikationer till framför allt Karlstad. Kollektivtrafiken behöver byggas ut kraftigt och i snabbare takt än som sker idag. Jag vill att vi satsar ökade resurser på detta! Planerna på ett resecentrum behöver fullföljas så att omstigningen från cykel, buss eller bil till tåget underlättas.

Utvecklad kollektivtrafik bidrar också till minskade utsläpp och därmed bättre miljö!

Även de långväga kommunikationerna är viktiga för utvecklingen. Därför är snabba tågförbindelser mellan Stockholm och Oslo, men också till Göteborg, viktiga. Satsningen på ”Oslo-Stockholm 2.55” är avgörande och där måste vi lägga stor kraft på att snarast förverkliga denna. Även Karlstad flygplats fyller en viktig funktion, och här bör även Arvika vara med och stötta utvecklingen av denna.

Arvika har en åldrande befolkning. Var fjärde vuxen arvikabo är idag 65 år eller äldre! Det kommer att kräva ökande resurser att ge alla som behöver detta, god omsorg och omvårdnad med respekt för de egna önskemålen. Men äldre är också en stor resurs! Om vi satsar målmedvetet på att ta vara på den erfarenhet och kompetens som äldre har, så kan Arvikas allt fler äldre bli en tillgång och inte en belastning! Detta arbetar jag för!

I Arvika är det brist på bostäder! Att det finns lediga sådana är nödvändigt för tillväxt och utveckling. Den som vill flytta till Arvika ska kunna få en lämpig bostad, och den som vill byta bostad ska kunna göra detta. Vi måste bygga mer, trots att det är svårt att alltid räkna fram en positiv ekonomisk kalkyl! Det gäller också att öppna attraktiva bostadslägen för byggnation. En positiv faktor idag är att kommunen i enlighet med det förslag jag lagt, kommer att söka de statliga bidrag för bostadsbyggande, som numera finns.

Kultur och turism kan båda bidra till att utveckla Arvika. Turismen är en viktig näringsgren där naturen och kulturen ger goda grundförutsättningar. Kommunen behöver ännu bättre stödja och försöka samordna de många små företagen och enskilda personerna som driver dessa verksamheter. Dessutom behöver de drygt 30 LIS-områdena på landsbygden marknadsföras bättre, som jag föreslagit. Här finns en stor potential till landsbygdsutveckling.

Arvika har stora möjligheter till utveckling och tillväxt. Det gäller att arbeta med alla de områden som ger utvecklingsmöjligheter. Där behöver den S-styrda kommunen bli mycket bättre! Det vill jag bidra till!

Gösta Frödin

Liberalerna

Jag ser de stora utvecklingsmöjligheter som finns här men är ledsen för att vi inte lyckas ta vara på dem bättre!

Att höja utbildningsnivån är en nyckel till utveckling. I grundskolan läggs grunden till goda kunskaper. Jag vill att vi i Arvika sätter utbildningens kvalité mycket högt! Skolan ska vara attraktiv för duktiga lärare att arbeta i. Det betyder framför allt bra ledning och närhet till kollegor och möjlighet till utvecklande samarbeten. Den som anstränger sig extra ska premieras. Lönen är viktig och de satsningar på förstelärare, som infördes av Alliansen, ska fortsätta och utvecklas. Skolor med annan huvudman än kommunen är välkomna och kan skapa alternativ och konkurrens. Estetiska skolan är ett bra exempel på detta! Den gymnasiesamverkan som är påbörjad i länet ska fortsätta och utvecklas betydligt.

En viktig förutsättning för utveckling är också att arbetsmarknaden är stor och tillgänglig för många. Man ska kunna bo attraktivt på olika platser i Arvika men kunna arbetspendla till en större arbetsmarknad. För detta krävs täta och snabba kommunikationer till framför allt Karlstad. Kollektivtrafiken behöver byggas ut kraftigt och i snabbare takt än som sker idag. Jag vill att vi satsar ökade resurser på detta! Planerna på ett resecentrum behöver fullföljas så att omstigningen från cykel, buss eller bil till tåget underlättas.

Utvecklad kollektivtrafik bidrar också till minskade utsläpp och därmed bättre miljö!

Även de långväga kommunikationerna är viktiga för utvecklingen. Därför är snabba tågförbindelser mellan Stockholm och Oslo, men också till Göteborg, viktiga. Satsningen på ”Oslo-Stockholm 2.55” är avgörande och där måste vi lägga stor kraft på att snarast förverkliga denna. Även Karlstad flygplats fyller en viktig funktion, och här bör även Arvika vara med och stötta utvecklingen av denna.

Arvika har en åldrande befolkning. Var fjärde vuxen arvikabo är idag 65 år eller äldre! Det kommer att kräva ökande resurser att ge alla som behöver detta, god omsorg och omvårdnad med respekt för de egna önskemålen. Men äldre är också en stor resurs! Om vi satsar målmedvetet på att ta vara på den erfarenhet och kompetens som äldre har, så kan Arvikas allt fler äldre bli en tillgång och inte en belastning! Detta arbetar jag för!

I Arvika är det brist på bostäder! Att det finns lediga sådana är nödvändigt för tillväxt och utveckling. Den som vill flytta till Arvika ska kunna få en lämpig bostad, och den som vill byta bostad ska kunna göra detta. Vi måste bygga mer, trots att det är svårt att alltid räkna fram en positiv ekonomisk kalkyl! Det gäller också att öppna attraktiva bostadslägen för byggnation. En positiv faktor idag är att kommunen i enlighet med det förslag jag lagt, kommer att söka de statliga bidrag för bostadsbyggande, som numera finns.

Kultur och turism kan båda bidra till att utveckla Arvika. Turismen är en viktig näringsgren där naturen och kulturen ger goda grundförutsättningar. Kommunen behöver ännu bättre stödja och försöka samordna de många små företagen och enskilda personerna som driver dessa verksamheter. Dessutom behöver de drygt 30 LIS-områdena på landsbygden marknadsföras bättre, som jag föreslagit. Här finns en stor potential till landsbygdsutveckling.

Arvika har stora möjligheter till utveckling och tillväxt. Det gäller att arbeta med alla de områden som ger utvecklingsmöjligheter. Där behöver den S-styrda kommunen bli mycket bättre! Det vill jag bidra till!

Gösta Frödin

Liberalerna

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.