2017-07-13 13:28

2017-07-13 13:28

Till trafikverket

INSÄNDARE

Vad gör de för att ytterligare tragedier inte ska hända?
En ung människa skadades och dog hemskt vid järnvägsövergången Hamngatan i Arvika.

Jag skrev i en motion för över tio år sedan om faran med övergången och om den stress som kan uppstå om det blir kö mellan bommarna. Nu är situationen ännu värre då det kan bli tågsätt som är så långa att de stänger bägge övergångställena, ibland under ganska lång tid.

En planfri korsning måste byggas samt en gångtunnel mot hamnen. Jag tycker Trafikverket borde få till en lösning. Vi Arvikabor har väntat länge.

Tågen passerar ofta genom Arvika, det måste ligga på Trafikverkets ansvar att förbättra vår miljö, inte om 20 år utan nu.

Hans Forssell, han som skrev motionen

 

Jag skrev i en motion för över tio år sedan om faran med övergången och om den stress som kan uppstå om det blir kö mellan bommarna. Nu är situationen ännu värre då det kan bli tågsätt som är så långa att de stänger bägge övergångställena, ibland under ganska lång tid.

En planfri korsning måste byggas samt en gångtunnel mot hamnen. Jag tycker Trafikverket borde få till en lösning. Vi Arvikabor har väntat länge.

Tågen passerar ofta genom Arvika, det måste ligga på Trafikverkets ansvar att förbättra vår miljö, inte om 20 år utan nu.

Hans Forssell, han som skrev motionen

 

  • Anton Eriksson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.