2017-07-13 13:24

2017-07-13 13:24

"Någon lyx har vi inte"

INSÄNDARE: Eda kommun har det lilla extra

Svar på signaturen Trött 12/7.

Tråkigt att signaturen Trött inte var pigg nog att skriva under med sitt namn. Trots anonymiteten känns det angeläget att besvara några påståenden.

Det är sällan som jag blir beskylld för att ha på mig spenderbyxorna. Betydligt oftare får jag höra att jag är snål.

Övervägande delen av kommunens budget på närmare 500 miljoner går till lagstadgad verksamhet inom vård, skola, omsorg och samhällsbyggnad. För att Eda ska vara en attraktiv kommun att bo i så finns det fritidsanläggningar såsom ishall, ridhus, skidbacke, golfbana, konstgräsplan och tre stora idrottshallar.

I hela Sverige är det brist på chefer. Många tar chansen att utvecklas i sitt arbete genom att byta jobb. Så ser det ut i hela landet, inte bara i Eda. Det senaste året har kommunen haft ett bra urval av sökande till aktuella tjänster.

Eda kommun arbetar aktivt med att få ner sjuktalen bland annat genom färre underställda per chef. Det börjar ge resultat. Förra året var det bara 51 kommuner som hade en lägre sjukfrånvaro än Edas 6,1 procent. 226 kommuner, inklusive Arvika, hade en högre sjukfrånvaro än Eda kommun.

Det är glädjande att fler och fler upptäcker att Eda är en bra plats att bo och leva i. Här finns både en stark arbetsmarknad och det där lilla extra som den trötte insändarskribenten vill ta bort. Någon lyx har vi däremot inte.

I veckan passerade Edas invånarantal över 8600 för första gången på mer än åtta år. Eda har ökat med 76 personer sen årsskiftet. Vi har växt med 0,9 procent vilket är en ökningstakt som i år är större än Stockholms!

Hans Nilsson (HEL)

Kommunalråd Eda kommun

Tråkigt att signaturen Trött inte var pigg nog att skriva under med sitt namn. Trots anonymiteten känns det angeläget att besvara några påståenden.

Det är sällan som jag blir beskylld för att ha på mig spenderbyxorna. Betydligt oftare får jag höra att jag är snål.

Övervägande delen av kommunens budget på närmare 500 miljoner går till lagstadgad verksamhet inom vård, skola, omsorg och samhällsbyggnad. För att Eda ska vara en attraktiv kommun att bo i så finns det fritidsanläggningar såsom ishall, ridhus, skidbacke, golfbana, konstgräsplan och tre stora idrottshallar.

I hela Sverige är det brist på chefer. Många tar chansen att utvecklas i sitt arbete genom att byta jobb. Så ser det ut i hela landet, inte bara i Eda. Det senaste året har kommunen haft ett bra urval av sökande till aktuella tjänster.

Eda kommun arbetar aktivt med att få ner sjuktalen bland annat genom färre underställda per chef. Det börjar ge resultat. Förra året var det bara 51 kommuner som hade en lägre sjukfrånvaro än Edas 6,1 procent. 226 kommuner, inklusive Arvika, hade en högre sjukfrånvaro än Eda kommun.

Det är glädjande att fler och fler upptäcker att Eda är en bra plats att bo och leva i. Här finns både en stark arbetsmarknad och det där lilla extra som den trötte insändarskribenten vill ta bort. Någon lyx har vi däremot inte.

I veckan passerade Edas invånarantal över 8600 för första gången på mer än åtta år. Eda har ökat med 76 personer sen årsskiftet. Vi har växt med 0,9 procent vilket är en ökningstakt som i år är större än Stockholms!

Hans Nilsson (HEL)

Kommunalråd Eda kommun

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.