2017-07-13 13:20

2017-07-13 13:22

Krävs mer än ny lagstiftning

ARVIKA: Störande biltrafik

Svar på insändare av Mathias Casserlund 3/7.

Bilar som åker runt på Arvikas gator och spelar musik på mycket hög volym är ett verkligt problem för de som bor där och som drabbas av kraftigt störd nattsömn. Att inte kunna sova innebär också ett påtagligt hot mot den egna hälsan. Kommunen har ju under flera år försökt komma till rätta med den störande trafiken utan att lyckas. Ett av hindren verkar vara att det saknas stöd i lagen för att kunna med t.ex. ändringar i lokala ordningsstadgan komma åt problemet. För en tid sedan läste vi i tidningen att några riksdagsmän skulle ta tag i detta men det ledde inte till något då de inte fick gehör.

Vi menar därför att det måste till kraftigare åtgärder för att kunna stoppa den störande trafiken. Om många kommuner i samma situation går ihop och gör en gemensam framställan till riksdagen tror vi att det innebär större chans att riksdagen lyssnar. Vilka åtgärder som sedan kan bli aktuella och effektiva vet vi inte utan det får en eventuell utredning komma fram till.

Därför vill vi att kommunen undersöker hur stort problemet är i andra kommuner och om det visar sig att Arvika inte är ensamt bör vi gemensamt ta initiativ till en framställan till riksdagen att besluta om lämpligt lagstöd för att möjliggöra effektiva åtgärder.

Det kan även komma fram förebyggande åtgärder som varit effektiva på andra orter och som kan provas i Arvika. Mathias Casserlund, som svarade på vår förra insändare, har rätt i att det krävs mer än ny lagstiftning för att komma åt den störande biltrafiken. Kommunen bör även satsa på fritidsaktiviteter som är meningsfulla och stimulerande för våra ungdomar. Satsningen på Ritz är ett exempel som tyvärr har tagit allt för lång tid. Vi har även ett Ungdomsråd i Arvika som säkert kan bidra med idéer.

Det viktiga är att ta fram en strategi för åtgärder så att de som bor i drabbat område får möjlighet till mer ostörd nattvila!

Kristina Bengtsson Nilsson (M)

Börje Wahlund (M)

Henrik Samuelsson (M)

Håkan Axelsson (M)

Moderaterna i Arvika

 

Bilar som åker runt på Arvikas gator och spelar musik på mycket hög volym är ett verkligt problem för de som bor där och som drabbas av kraftigt störd nattsömn. Att inte kunna sova innebär också ett påtagligt hot mot den egna hälsan. Kommunen har ju under flera år försökt komma till rätta med den störande trafiken utan att lyckas. Ett av hindren verkar vara att det saknas stöd i lagen för att kunna med t.ex. ändringar i lokala ordningsstadgan komma åt problemet. För en tid sedan läste vi i tidningen att några riksdagsmän skulle ta tag i detta men det ledde inte till något då de inte fick gehör.

Vi menar därför att det måste till kraftigare åtgärder för att kunna stoppa den störande trafiken. Om många kommuner i samma situation går ihop och gör en gemensam framställan till riksdagen tror vi att det innebär större chans att riksdagen lyssnar. Vilka åtgärder som sedan kan bli aktuella och effektiva vet vi inte utan det får en eventuell utredning komma fram till.

Därför vill vi att kommunen undersöker hur stort problemet är i andra kommuner och om det visar sig att Arvika inte är ensamt bör vi gemensamt ta initiativ till en framställan till riksdagen att besluta om lämpligt lagstöd för att möjliggöra effektiva åtgärder.

Det kan även komma fram förebyggande åtgärder som varit effektiva på andra orter och som kan provas i Arvika. Mathias Casserlund, som svarade på vår förra insändare, har rätt i att det krävs mer än ny lagstiftning för att komma åt den störande biltrafiken. Kommunen bör även satsa på fritidsaktiviteter som är meningsfulla och stimulerande för våra ungdomar. Satsningen på Ritz är ett exempel som tyvärr har tagit allt för lång tid. Vi har även ett Ungdomsråd i Arvika som säkert kan bidra med idéer.

Det viktiga är att ta fram en strategi för åtgärder så att de som bor i drabbat område får möjlighet till mer ostörd nattvila!

Kristina Bengtsson Nilsson (M)

Börje Wahlund (M)

Henrik Samuelsson (M)

Håkan Axelsson (M)

Moderaterna i Arvika

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.