2017-04-20 15:27

2017-04-20 15:27

Får man ha gäster på särskilt boende?

Arvika: Sociala kontakter borde underlättas – inte motverkas

Bor man på ett särskilt boende så har man kontrakt på och betalar hyra för lägenheten. Ändå har en boende på ett av kommunens särskilda boenden fått besked av personalen att en anhörig bosatt på annan ort vid besök inte får bo hos sin förälder. Efter kontakt med ansvarig chef har den anhörige erbjudits hjälp att boka boende på vandrarhem. Är det rimligt? Vill kommunen försvåra för sina äldre att få besök av sina anhöriga? Ofta hör man ju att de äldre får för lite besök. Borde inte kommunen underlätta för äldre att kunna fortsätta ha sociala kontakter? Det är ju viktigt för hälsa och livskvalitet och i kommunens policy finns ju att man ska verka för bibehållen hälsa och livskvalitet hos sina äldre invånare.

Står det i kontraktet att man inte får ta emot nattgäster? Inte ens om det är en anhörig? Är det i så fall i överensstämmelse med kommunens mål om god livskvalitet? Finns en sådan bestämmelse så anser jag att det är hög tid att den tas bort.

Henrik Samuelsson (M)

Bor man på ett särskilt boende så har man kontrakt på och betalar hyra för lägenheten. Ändå har en boende på ett av kommunens särskilda boenden fått besked av personalen att en anhörig bosatt på annan ort vid besök inte får bo hos sin förälder. Efter kontakt med ansvarig chef har den anhörige erbjudits hjälp att boka boende på vandrarhem. Är det rimligt? Vill kommunen försvåra för sina äldre att få besök av sina anhöriga? Ofta hör man ju att de äldre får för lite besök. Borde inte kommunen underlätta för äldre att kunna fortsätta ha sociala kontakter? Det är ju viktigt för hälsa och livskvalitet och i kommunens policy finns ju att man ska verka för bibehållen hälsa och livskvalitet hos sina äldre invånare.

Står det i kontraktet att man inte får ta emot nattgäster? Inte ens om det är en anhörig? Är det i så fall i överensstämmelse med kommunens mål om god livskvalitet? Finns en sådan bestämmelse så anser jag att det är hög tid att den tas bort.

Henrik Samuelsson (M)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.