2017-04-18 17:34

2017-04-18 17:34

Blir det någon invigningsfest?

Arvika: Tio månader sedan beskedet om stängning för allmänheten

Nu har jag likt en trotsig snorunge som vill ha lördagsgodis varje dag väntat på den officiella invigningen av det ombyggda caféet i kvarteret Verkstaden. Det har nu snart passerat tio månader sedan det av verksamhetsledarna Per-Joel Sewelen och Eva Nilsson anslogs på caféets dörr att lokalerna skulle användas till annat ändamål. Bevekelsegrunderna för tilltaget har ändrats över tid. Det senast anförda skälet är att förse socialsekreterarna ett från allmänheten skyddat utrymme för intagande av förfriskningar och övrigt.

Det har naturligtvis hänt något under de gångna tio månaderna. Med betoning på något så har det byggts en avskiljande vägg i vinkelformat. Huvudändamålet inbegripet vinkelväggen var enligt verksamhetsledningen (Per-Joel Sewelen) att anordna ett från allmänheten skyddat utrymme för socialsekreterare. Den målsättningen tycks vara skriven i stjärnorna. Besitter inte några större kunskaper i skyddsrumsbyggande eller skyddsbehov, men jag gissar att dörrar till nämnda utrymmen torde vara av central betydelse. I nuläget finns en igenspikad dörr och ett hål i vinkelväggen anpassat till dörrstorlek. Det borde inte vara av kostnadsskäl som säkerhetslösningen ännu inte kommit till fulländelse. Vem vet? Skattebetalarnas pengar tycks ha en förmåga att tappa i värde när de kommer under politisk förvaltning. Men, om så vore så skulle det se bättre ut med ett draperi i det tomma dörrhålet i säkerhetsväggen.

Vid större kommunala byggnationer är det vanligt att politiker och verksamhetschefer är med och tar det första spadtaget, men i det här ärendet var det så bråttom att den festligheten inte hanns med. Det jag nu förväntar mig är att det blir ett riktigt invigningspartaj i samband med att sista skruven skruvats i, och eventuella draperier kommit på plats till fromma för dem det ska skydda. Snåla nu inte. Det är en kommunal byggnation som nu pågått i tio månader och ser ut att bli färdigställd i nutid. Dra på ordentligt nu när det inte blev något med spadarna för tio månader sedan.

Förslag till gästlista: Först och främst den underbara, trevliga och duktiga personal som hållit igång verksamheten under hela byggtiden. Stor blomma till Er. Verksamhetschefer inom vård/omsorg (Sewelen och Nilsson kan bilda värdpar). S-politiker som nyligen fått vetskap om att det pågått en kommunal byggnation under en längre tid (10 månader). Alliansen behöver inte bjudas då de inte har eller haft en susning om det pågående säkerhetsbygget. Allmänheten som det ska skyddas emot har ju också fått ett utrymme på andra sidan väggen där devisen ”finns det hjärterum så finns det stjärterum” är gällande bör ju också inbjudas. Nä, nä, jag skulle nog inte bli bjuden, men jag är inte bitter (?). Ah, visst f-n skulle det vara roligt att representera allmänheten bland chefer och andra potentater. Får nog kosta på mig att vara lite sarkastisk också.

Vid förhoppningsvis kommande evenemang så får vi nog nöja oss med någon annan företrädare för verksamheten än att Sewelen och Nilsson agerar värdpar. Gissningsvis på grund av omorganisation så vi får fler som kan titulera sig överordnad chef även om de underställda endast består av dem själva.

Vad ska nu det hela heta? Upphovsmännen lär väl komma med något träffande tjänstemannaförslag, till exempel Café Alcatraz, Café Knox eller något annat träffande. Om jag fick vara med och rösta så skulle mitt förslag vara ”Café Långbänken”.

Christer Ekenstierna (–)

Det har naturligtvis hänt något under de gångna tio månaderna. Med betoning på något så har det byggts en avskiljande vägg i vinkelformat. Huvudändamålet inbegripet vinkelväggen var enligt verksamhetsledningen (Per-Joel Sewelen) att anordna ett från allmänheten skyddat utrymme för socialsekreterare. Den målsättningen tycks vara skriven i stjärnorna. Besitter inte några större kunskaper i skyddsrumsbyggande eller skyddsbehov, men jag gissar att dörrar till nämnda utrymmen torde vara av central betydelse. I nuläget finns en igenspikad dörr och ett hål i vinkelväggen anpassat till dörrstorlek. Det borde inte vara av kostnadsskäl som säkerhetslösningen ännu inte kommit till fulländelse. Vem vet? Skattebetalarnas pengar tycks ha en förmåga att tappa i värde när de kommer under politisk förvaltning. Men, om så vore så skulle det se bättre ut med ett draperi i det tomma dörrhålet i säkerhetsväggen.

Vid större kommunala byggnationer är det vanligt att politiker och verksamhetschefer är med och tar det första spadtaget, men i det här ärendet var det så bråttom att den festligheten inte hanns med. Det jag nu förväntar mig är att det blir ett riktigt invigningspartaj i samband med att sista skruven skruvats i, och eventuella draperier kommit på plats till fromma för dem det ska skydda. Snåla nu inte. Det är en kommunal byggnation som nu pågått i tio månader och ser ut att bli färdigställd i nutid. Dra på ordentligt nu när det inte blev något med spadarna för tio månader sedan.

Förslag till gästlista: Först och främst den underbara, trevliga och duktiga personal som hållit igång verksamheten under hela byggtiden. Stor blomma till Er. Verksamhetschefer inom vård/omsorg (Sewelen och Nilsson kan bilda värdpar). S-politiker som nyligen fått vetskap om att det pågått en kommunal byggnation under en längre tid (10 månader). Alliansen behöver inte bjudas då de inte har eller haft en susning om det pågående säkerhetsbygget. Allmänheten som det ska skyddas emot har ju också fått ett utrymme på andra sidan väggen där devisen ”finns det hjärterum så finns det stjärterum” är gällande bör ju också inbjudas. Nä, nä, jag skulle nog inte bli bjuden, men jag är inte bitter (?). Ah, visst f-n skulle det vara roligt att representera allmänheten bland chefer och andra potentater. Får nog kosta på mig att vara lite sarkastisk också.

Vid förhoppningsvis kommande evenemang så får vi nog nöja oss med någon annan företrädare för verksamheten än att Sewelen och Nilsson agerar värdpar. Gissningsvis på grund av omorganisation så vi får fler som kan titulera sig överordnad chef även om de underställda endast består av dem själva.

Vad ska nu det hela heta? Upphovsmännen lär väl komma med något träffande tjänstemannaförslag, till exempel Café Alcatraz, Café Knox eller något annat träffande. Om jag fick vara med och rösta så skulle mitt förslag vara ”Café Långbänken”.

Christer Ekenstierna (–)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.