2017-04-11 06:00

2017-04-11 06:00

Nedmontering av vår skola

Eda: Sparkraven slår hårt mot Gunnarsbyskolan

Som inledning vid julbordet för kommunanställda i Eda kommun tog Anders Andersson, Edas nye kommunchef, tillfället i akt för att presentera sig. Han tackade också för de resultat de kommunanställda bidragit till under budgetår 2016. Särskilt nämnde han kommunens skolresultat som då toppade listorna i många utvärderingsfrågor. Eda kommuns skolor hade en ”hög måluppfyllelse” bland annat. Konsekvensen blev nedskärningar utan att någon verkar ha ställt sig frågan varför verksamheten fungerat så bra.

Nyligen presenterade vår nya rektor nedskärningskravet i budget 2017. Bildning ska skära ner och 4 miljoner ska ”sparas” på Gunnarsbyskolan i Charlottenberg. 4 miljoner på en enhet är ingen besparing, det är en nedmontering av en väl fungerande verksamhet. Självklart gör rektorerna det de kan och nollar inköpskonton för läromedel samt nekar all kompetensutveckling för personal osv. men när de ”50 000 kronorna” är sparade 2017 finns det en hel del kvar för att hålla budget. Räknat i tjänster blir det ca 8 heltider. En nedmontering som kommer att innebära mycket kännbara konsekvenser för elever, personal och skolans måluppfyllelse. Vilka elever som ska ”drabbas” är nu upp till Edas politiker som hade kommunstyrelsemöte under veckan. Edas nye skolchef, Lennart Fernström, presenterade då de förslag som lämnats in från rektorerna samt vilka konsekvenser de ser av nedskärningen. Personalen på skolan är givetvis orolig och spekulationerna om vad politikerna ser som lösningar för att hålla budget är många. Ska elevernas trygghet äventyras genom uppsägning av assistenter? Ska skolan bli av med sitt fantastiska bibliotek? Ska möjligheten för ”elever att utveckla sin förmåga så långt som möjligt” få stå tillbaka för större grupper i estetiska ämnen? Ska behovet av extra resurser dras in så att de elever som inte klarar av ”vanlig” klassrumsundervisning helt enkelt får misslyckas? Alla förslag innebär ett brott mot skollagen vilken Eda kommuns politiker verkar vara pinsamt obrydda om. (Eller är de kanske okunniga?)

Arbetsklimatet på skolan är spänt och många anställda ser sig om efter andra jobb i närliggande kommuner. Risken för att Eda kommun förlorar personal med både kompetens och erfarenhet är stor. Har vi råd med det? Elever som går ur grundskolan utan ”grundläggande behörighet”, och därför inte läser vidare på gymnasium, kostar kommunerna mycket mer i förlängningen. Fem rektorer har sagt upp sig under ett års tid och Eda kommuns verksamhetschef för bildning 2011–2016 jobbar nu i Arvika kommun sedan hösten 2016. Varför säger rektorerna upp sig? Vid frågor om underlag för beslutet om den slimmade budgeten får vi, av våra rektorer, till svar att det är beslutat med underlag från en konsult anställd under hösten 2016. (Bildnings ekonomi måste då ha varit mycket bättre eftersom de hade två konsulter anställda på en tjänst.) Eda kommuns politiker har alltså röstat för ett budgetförslag som ”fungerade i Filipstad”, enligt den information vi fått.

Veckan efter delgivandet om sparkrav hade kommunchefen det ”goda omdömet” att bjuda skolans personal på semlor som tack för det goda budgetåret 2016... Behöver vi nämna att det blev väldigt många semlor över?

Personal på Gunnarsbyskolan

Nyligen presenterade vår nya rektor nedskärningskravet i budget 2017. Bildning ska skära ner och 4 miljoner ska ”sparas” på Gunnarsbyskolan i Charlottenberg. 4 miljoner på en enhet är ingen besparing, det är en nedmontering av en väl fungerande verksamhet. Självklart gör rektorerna det de kan och nollar inköpskonton för läromedel samt nekar all kompetensutveckling för personal osv. men när de ”50 000 kronorna” är sparade 2017 finns det en hel del kvar för att hålla budget. Räknat i tjänster blir det ca 8 heltider. En nedmontering som kommer att innebära mycket kännbara konsekvenser för elever, personal och skolans måluppfyllelse. Vilka elever som ska ”drabbas” är nu upp till Edas politiker som hade kommunstyrelsemöte under veckan. Edas nye skolchef, Lennart Fernström, presenterade då de förslag som lämnats in från rektorerna samt vilka konsekvenser de ser av nedskärningen. Personalen på skolan är givetvis orolig och spekulationerna om vad politikerna ser som lösningar för att hålla budget är många. Ska elevernas trygghet äventyras genom uppsägning av assistenter? Ska skolan bli av med sitt fantastiska bibliotek? Ska möjligheten för ”elever att utveckla sin förmåga så långt som möjligt” få stå tillbaka för större grupper i estetiska ämnen? Ska behovet av extra resurser dras in så att de elever som inte klarar av ”vanlig” klassrumsundervisning helt enkelt får misslyckas? Alla förslag innebär ett brott mot skollagen vilken Eda kommuns politiker verkar vara pinsamt obrydda om. (Eller är de kanske okunniga?)

Arbetsklimatet på skolan är spänt och många anställda ser sig om efter andra jobb i närliggande kommuner. Risken för att Eda kommun förlorar personal med både kompetens och erfarenhet är stor. Har vi råd med det? Elever som går ur grundskolan utan ”grundläggande behörighet”, och därför inte läser vidare på gymnasium, kostar kommunerna mycket mer i förlängningen. Fem rektorer har sagt upp sig under ett års tid och Eda kommuns verksamhetschef för bildning 2011–2016 jobbar nu i Arvika kommun sedan hösten 2016. Varför säger rektorerna upp sig? Vid frågor om underlag för beslutet om den slimmade budgeten får vi, av våra rektorer, till svar att det är beslutat med underlag från en konsult anställd under hösten 2016. (Bildnings ekonomi måste då ha varit mycket bättre eftersom de hade två konsulter anställda på en tjänst.) Eda kommuns politiker har alltså röstat för ett budgetförslag som ”fungerade i Filipstad”, enligt den information vi fått.

Veckan efter delgivandet om sparkrav hade kommunchefen det ”goda omdömet” att bjuda skolans personal på semlor som tack för det goda budgetåret 2016... Behöver vi nämna att det blev väldigt många semlor över?

Personal på Gunnarsbyskolan

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.