2017-03-16 11:53

2017-03-16 11:53

Välkommen till oss också

Jössefors: Föräldraengagemang på Jössefors skola

Vi föräldrar på Jössefors skola läste bland annat artikeln i AN 8/3 och funderar nu över när oppositionspolitikerna vill besöka vår fina bygd och vår skola, en av de nyare i Arvika, med alla trevliga elever och lärare.

Vi har också ett faddersystem, stabil personalgrupp med trevliga och duktiga lärare som är uppskattade bland föräldrar och elever. Vi är stolta över att ha våra barn i denna nya fräscha skola där de stora och små barnen trivs bra tillsammans och där internetuppkopplingen med fiber ger bra skjuts i till exempel Chromebooks.

Barnen i Jössefors kan i de allra flesta fall gå till skolan som ligger strategiskt placerad centralt i samhället. De som åker skolbuss släpps även de av på ett betryggande avstånd till större landsvägar (länsväg 172).

Vår skola ligger geografiskt rätt med närhet och möjlighet (inom gångavstånd och utan risk för farlig trafik) flytta ut undervisningen i naturen. Ortens aktiva idrottsklubb (JIK) påbörjade ett omfattande uppfräschningsarbete av motionsspåret hösten -17 med bland annat dikning, och renovering av grillplats, vilket nu ger skolan ännu bättre möjlighet till bra uteaktiviteter utan att behöva förflytta sig med buss. Nu när cykelbanan (äntligen) kommer till orten så har man möjlighet att cykla en rundslinga från Jössefors via motionsspåret till Västra sund och tillbaks på ”nya” cykelbanan.

Då det finns möjlighet spolar föräldrar till barn på skolan upp is på skolans grusplan. Vilket är ett populärt inslag på rasterna (tack vare de fantastiska lärare som ställer upp och hjälper barnen med skridskorna) men även på kvällstid där man träffas, från de minsta till de äldsta. Ett mått på att det arbete som läggs ner på att skapa trivsel på skoltid med värdegrundsarbete och faddersystem, även finns på fritiden. Inför säsongen -16 införskaffade skolrådet två ordentliga hockeymål som använts flitigt.

Skolan har en keramikugn och dessutom växthus till varje klassrum där eleverna inte bara odlar växter utan skolrådet tillsammans med skolans personal och byalaget anordnade en mycket välbesökt julmarknad där barnens ”skyltfönster” kunde beskådas. Skolrådet består av engagerade föräldrar som tillsammans med skolan, elevrådet och andra föreningar på orten anordnar vårfest, resa till badhus, spolar is på grusplanen. Vi tror på att samverkan mellan elevråd och skolråd ger den levande skola vi vill ha med aktiviteter som eleverna önskar. Varje skolråd bjuds eleverna in och får presentera det som är viktigt för dem.

I inledningen skrev vi att oppositionen gärna får komma på besök till bygden och skolan men naturligtvis riktar vi även en varm inbjudan till de politiker som sitter i styrande ställning. De som uttalat sig kring olika lösningar i pressen för att få vår skola bli nåt annat än just den trivsamma skola som den är, borde naturligtvis bilda sig en uppfattning på plats och kontrollera hur vidare bussar kan lämna av barn och hur lämplig skolan är som förskola och/eller bostad med mera.

Jössefors skolas föräldrar via skolrådet

Vi har också ett faddersystem, stabil personalgrupp med trevliga och duktiga lärare som är uppskattade bland föräldrar och elever. Vi är stolta över att ha våra barn i denna nya fräscha skola där de stora och små barnen trivs bra tillsammans och där internetuppkopplingen med fiber ger bra skjuts i till exempel Chromebooks.

Barnen i Jössefors kan i de allra flesta fall gå till skolan som ligger strategiskt placerad centralt i samhället. De som åker skolbuss släpps även de av på ett betryggande avstånd till större landsvägar (länsväg 172).

Vår skola ligger geografiskt rätt med närhet och möjlighet (inom gångavstånd och utan risk för farlig trafik) flytta ut undervisningen i naturen. Ortens aktiva idrottsklubb (JIK) påbörjade ett omfattande uppfräschningsarbete av motionsspåret hösten -17 med bland annat dikning, och renovering av grillplats, vilket nu ger skolan ännu bättre möjlighet till bra uteaktiviteter utan att behöva förflytta sig med buss. Nu när cykelbanan (äntligen) kommer till orten så har man möjlighet att cykla en rundslinga från Jössefors via motionsspåret till Västra sund och tillbaks på ”nya” cykelbanan.

Då det finns möjlighet spolar föräldrar till barn på skolan upp is på skolans grusplan. Vilket är ett populärt inslag på rasterna (tack vare de fantastiska lärare som ställer upp och hjälper barnen med skridskorna) men även på kvällstid där man träffas, från de minsta till de äldsta. Ett mått på att det arbete som läggs ner på att skapa trivsel på skoltid med värdegrundsarbete och faddersystem, även finns på fritiden. Inför säsongen -16 införskaffade skolrådet två ordentliga hockeymål som använts flitigt.

Skolan har en keramikugn och dessutom växthus till varje klassrum där eleverna inte bara odlar växter utan skolrådet tillsammans med skolans personal och byalaget anordnade en mycket välbesökt julmarknad där barnens ”skyltfönster” kunde beskådas. Skolrådet består av engagerade föräldrar som tillsammans med skolan, elevrådet och andra föreningar på orten anordnar vårfest, resa till badhus, spolar is på grusplanen. Vi tror på att samverkan mellan elevråd och skolråd ger den levande skola vi vill ha med aktiviteter som eleverna önskar. Varje skolråd bjuds eleverna in och får presentera det som är viktigt för dem.

I inledningen skrev vi att oppositionen gärna får komma på besök till bygden och skolan men naturligtvis riktar vi även en varm inbjudan till de politiker som sitter i styrande ställning. De som uttalat sig kring olika lösningar i pressen för att få vår skola bli nåt annat än just den trivsamma skola som den är, borde naturligtvis bilda sig en uppfattning på plats och kontrollera hur vidare bussar kan lämna av barn och hur lämplig skolan är som förskola och/eller bostad med mera.

Jössefors skolas föräldrar via skolrådet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.