2017-03-15 06:00

2017-03-15 06:00

Utveckla skolan i Sulvik!

INSÄNDARE: Vi håller med Moderaterna

I en nyhetsartikel i AN den 8 mars tas behovet av att utveckla skolan i Sulviksområdet upp. Ja, detta är verkligen viktigt! Lokalerna är av mycket olika standard, där en del är klart undermåliga. Barnen behöver köras en hel del för att få undervisning i lämpliga lokaler.

En utredning tillsattes under hösten 2016 för att se på vilka lösningar som är möjliga, och vilken lösning som bäst tillgodoser de behov som finns för att utveckla skolverksamheten i området. Samtidigt måste detta genomföras inom rimliga ekonomiska ramar.

Utredningen kommer att läggas fram före sommaren och presentera två eller tre alternativ. Bland dessa blir det sedan politikernas uppgift att välja det förmånligaste. Tanken är sedan att beslut ska fattas under hösten i år, troligen vid kommunfullmäktige i november, då det beslutas om kommunens budget för 2018. De förändringar som beslutas ska sedan träda i kraft till höstterminen 2019.

Självklart önskar man att angelägna förändringar ska kunna genomföras snabbt, men det krävs ofta tid för att komma fram till det bästa beslutet och att sedan genomföra det. Hastverk är ingen betjänt av i det långa loppet! Vi Liberaler står helt bakom denna process! När det sedan kommer till att välja det bästa alternativet, så kommer vi att ha verksamhetens och kommunens bästa som mål för vårt ställningstagande.

Det finns i Arvika kommun ett antal bygdecentra som det är viktigt att satsa på när det finns realistiska förutsättningar för detta. Sulvik är ett av dessa!

Gösta Frödin och Lisbeth Öjstrand

Liberalerna

En utredning tillsattes under hösten 2016 för att se på vilka lösningar som är möjliga, och vilken lösning som bäst tillgodoser de behov som finns för att utveckla skolverksamheten i området. Samtidigt måste detta genomföras inom rimliga ekonomiska ramar.

Utredningen kommer att läggas fram före sommaren och presentera två eller tre alternativ. Bland dessa blir det sedan politikernas uppgift att välja det förmånligaste. Tanken är sedan att beslut ska fattas under hösten i år, troligen vid kommunfullmäktige i november, då det beslutas om kommunens budget för 2018. De förändringar som beslutas ska sedan träda i kraft till höstterminen 2019.

Självklart önskar man att angelägna förändringar ska kunna genomföras snabbt, men det krävs ofta tid för att komma fram till det bästa beslutet och att sedan genomföra det. Hastverk är ingen betjänt av i det långa loppet! Vi Liberaler står helt bakom denna process! När det sedan kommer till att välja det bästa alternativet, så kommer vi att ha verksamhetens och kommunens bästa som mål för vårt ställningstagande.

Det finns i Arvika kommun ett antal bygdecentra som det är viktigt att satsa på när det finns realistiska förutsättningar för detta. Sulvik är ett av dessa!

Gösta Frödin och Lisbeth Öjstrand

Liberalerna

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.