2017-03-15 06:00

2017-03-15 06:00

Affären nödvändig för VF:s överlevnad

INSÄNDARE: Ordföranden förklarar varför man sålde tidningen

Jag får svara på många frågor av människor som undrar över varför Värmlands Folkblad såldes till NWT-koncernen och jag tänker här kort förklara bakgrunden.

Tryckta tidningar över hela världen har det besvärligt. Antalet prenumeranter minskar till förmån för digitala media och med dem följer annonsörerna. Detta gör att det pågår en omställning av verksamhet, tidningarna skapar egna digitala sajter och försöker effektivisera sin verksamhet.

Värmlands Folkblad har också arbetat med detta. För några år sedan kom tidningen in i en akut kris och hotades av nedläggning. Ett sparpaket sattes in för att undvika detta och det innebar att antalet anställda minskade med 25 procent och att alla kostnader sågs över för att hitta billigare lösningar. Kontakter har under senaste 20 åren tagits för att hitta samarbetspartners att dela kostnaderna med.

Jag kom in i styrelsen för inte fullt två år sedan, och sattes in i situationen. Tidningen hade fortsatt att tappa prenumeranter, förra året försvann 800, men ett kraftfullt arbete av annonsavdelningen har gjort att intäkterna där inte minskat så mycket. Flera stora annonsörer varslade dock om att de tänkte ändra sin strategi. I detta läge bad vi ägarna ge oss ett ägardirektiv på 2016 år stämma.

I ägardirektivet beskrevs den aktuella situationen och ägarna gav oss följande uppdrag: säkra utgivningen av Värmlands Folkblad som en socialdemokratisk tidning i Värmland så långt som möjligt, utveckla arbetet med digitala media och sök samarbetspartners för att dela på kostnaderna för tidningen. Om inte ovanstående lyckas skulle styrelsen undvika en konkurs genom att istället göra en ordnad avveckling av tidningen.

Under andra halvåret tog NWT-koncernen ledning kontakt med mig för att diskutera ett köp av Värmlands Folkblad. Styrelsen gav mig och vice ordförande Göran Persson i uppdrag att undersöka vad detta skulle innebära. De stora ägarna kontaktades och de utsåg var sin representant till en grupp som skulle hjälpa oss att kontinuerligt bedöma situationen. Ägargruppen representerade över hälften av aktierna i bolaget.

I slutet av december fanns ett avtal klart. I detta klargjordes att vid ett övertagande skulle Värmlands Folkblads redaktion ha egna lokaler i NWT-huset, att både VF och NWT skulle tryckas samtidigt, att den politiska delen av VF skulle ha en redaktör, utsedd av den gamla ägaregruppen, så att tidningen fortsatt är en socialdemokratisk tidning och att den gamla ägaregruppen ska ha en representant i Värmlands Folkblads nya styrelse.

Under processen hade styrelsen bett vd och ekonomichef om bedömning av det kommande ekonomiska läget för Värmlands Folkblad och deras svar var att vi kunde driva tidningen vidare något eller några år med ytterligare besparingar innan nedläggningsarbetet måste startas. Då valde styrelsen att genomföra affären.

Sten Fransson

Före detta styrelseordförande i VFAB

Tryckta tidningar över hela världen har det besvärligt. Antalet prenumeranter minskar till förmån för digitala media och med dem följer annonsörerna. Detta gör att det pågår en omställning av verksamhet, tidningarna skapar egna digitala sajter och försöker effektivisera sin verksamhet.

Värmlands Folkblad har också arbetat med detta. För några år sedan kom tidningen in i en akut kris och hotades av nedläggning. Ett sparpaket sattes in för att undvika detta och det innebar att antalet anställda minskade med 25 procent och att alla kostnader sågs över för att hitta billigare lösningar. Kontakter har under senaste 20 åren tagits för att hitta samarbetspartners att dela kostnaderna med.

Jag kom in i styrelsen för inte fullt två år sedan, och sattes in i situationen. Tidningen hade fortsatt att tappa prenumeranter, förra året försvann 800, men ett kraftfullt arbete av annonsavdelningen har gjort att intäkterna där inte minskat så mycket. Flera stora annonsörer varslade dock om att de tänkte ändra sin strategi. I detta läge bad vi ägarna ge oss ett ägardirektiv på 2016 år stämma.

I ägardirektivet beskrevs den aktuella situationen och ägarna gav oss följande uppdrag: säkra utgivningen av Värmlands Folkblad som en socialdemokratisk tidning i Värmland så långt som möjligt, utveckla arbetet med digitala media och sök samarbetspartners för att dela på kostnaderna för tidningen. Om inte ovanstående lyckas skulle styrelsen undvika en konkurs genom att istället göra en ordnad avveckling av tidningen.

Under andra halvåret tog NWT-koncernen ledning kontakt med mig för att diskutera ett köp av Värmlands Folkblad. Styrelsen gav mig och vice ordförande Göran Persson i uppdrag att undersöka vad detta skulle innebära. De stora ägarna kontaktades och de utsåg var sin representant till en grupp som skulle hjälpa oss att kontinuerligt bedöma situationen. Ägargruppen representerade över hälften av aktierna i bolaget.

I slutet av december fanns ett avtal klart. I detta klargjordes att vid ett övertagande skulle Värmlands Folkblads redaktion ha egna lokaler i NWT-huset, att både VF och NWT skulle tryckas samtidigt, att den politiska delen av VF skulle ha en redaktör, utsedd av den gamla ägaregruppen, så att tidningen fortsatt är en socialdemokratisk tidning och att den gamla ägaregruppen ska ha en representant i Värmlands Folkblads nya styrelse.

Under processen hade styrelsen bett vd och ekonomichef om bedömning av det kommande ekonomiska läget för Värmlands Folkblad och deras svar var att vi kunde driva tidningen vidare något eller några år med ytterligare besparingar innan nedläggningsarbetet måste startas. Då valde styrelsen att genomföra affären.

Sten Fransson

Före detta styrelseordförande i VFAB

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.