2016-10-05 06:00

2016-10-05 06:00

Stängningen har fått stora konsekvenser

ARVIKA: Personalen på Café Verkstaden trivs inte lika bra

Café Verkstaden har varit stängt för allmänheten i flera månader nu. Mesta tiden har det varit helt folktomt i lokalen. De tider lokalen har hyst några gäster med tillgång till koden för inträde har det varit väldigt gott om plats. Vän av ordning ställer sig nog frågan. Vad är det egentliga skälet till rådande situation att allmänheten nekas tillträde?

Efter att ha haft kontakt med flera involverade verksamhetsföreträdare har jag efter många hänvisningar hit och dit kommit till slutsatsen att det är den sociala verksamheten som behöver skydd mot allmänheten. Behöver verksamheten en hel café- och restaurangavdelning för sig själva? Det måste gå att dela av lokalen.

En välgrundad uppgift är att besöksfrekvensen är mycket låg. Det är tjänstemän som haft beslutsrätt till tagna beslut. Ärendet har fått ledande politiker att be om en redogörelse. Den redogörelsen har nog grundat sig på uppgifter som i stora stycken inte verkar vara med sanningen gällande. Tjänstemännen hänvisar till myndighetsbeslut (Arbetsmiljöverket) och platsbehov som inte stämmer. Vid förfrågan om att få ta del av handlingar i ärendet enligt offentlighetsprincipen visar det sig att det inte finns några noteringar eller myndighetsbeslut.

Verksamhetsledningen har bedyrat att det inte ska ske några förändringar vad gäller personal och daglig verksamhet. Ni förändrar arbetssituationen till den grad att de som jobbar i verksamheten blivit av med stora delar av den arbetsinsats som kändes såsom ett meningsfullt och roligt arbete. Otrivseln på arbetsplatsen blir så stor att vederbörande uteblir från jobbet.

Verksamhetsledningen har naturligtvis inte gjort några förändringar. Det har berörda gjort själva genom att inte vilja komma till arbetsplatsen. Den situationen är redan nu rådande. Jag och många med mig känner sig uppriktigt illa behandlade av er som ska värna om allas vård och omsorg.

Ni tjänstemän har enligt mitt förmenande missbrukat given delegationsordning på sätt som borde bli föremål för omprövning i den politiska församlingen.

Christer Ekenstierna

Efter att ha haft kontakt med flera involverade verksamhetsföreträdare har jag efter många hänvisningar hit och dit kommit till slutsatsen att det är den sociala verksamheten som behöver skydd mot allmänheten. Behöver verksamheten en hel café- och restaurangavdelning för sig själva? Det måste gå att dela av lokalen.

En välgrundad uppgift är att besöksfrekvensen är mycket låg. Det är tjänstemän som haft beslutsrätt till tagna beslut. Ärendet har fått ledande politiker att be om en redogörelse. Den redogörelsen har nog grundat sig på uppgifter som i stora stycken inte verkar vara med sanningen gällande. Tjänstemännen hänvisar till myndighetsbeslut (Arbetsmiljöverket) och platsbehov som inte stämmer. Vid förfrågan om att få ta del av handlingar i ärendet enligt offentlighetsprincipen visar det sig att det inte finns några noteringar eller myndighetsbeslut.

Verksamhetsledningen har bedyrat att det inte ska ske några förändringar vad gäller personal och daglig verksamhet. Ni förändrar arbetssituationen till den grad att de som jobbar i verksamheten blivit av med stora delar av den arbetsinsats som kändes såsom ett meningsfullt och roligt arbete. Otrivseln på arbetsplatsen blir så stor att vederbörande uteblir från jobbet.

Verksamhetsledningen har naturligtvis inte gjort några förändringar. Det har berörda gjort själva genom att inte vilja komma till arbetsplatsen. Den situationen är redan nu rådande. Jag och många med mig känner sig uppriktigt illa behandlade av er som ska värna om allas vård och omsorg.

Ni tjänstemän har enligt mitt förmenande missbrukat given delegationsordning på sätt som borde bli föremål för omprövning i den politiska församlingen.

Christer Ekenstierna

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.