2016-10-05 06:00

2016-10-05 06:00

Inte bara mjuka argument

BRUNSKOG: Det handlar om ekonomi också

Signaturen ”Tröttnar” skrev i sin insändare i AN 28/9 att vi slåss med näbbar och klor för våra byskolor. Nu vet jag inte om det var just Vikeneskolan som menades, men ja, just Vikeneskolan är den vi slåss för med näbbar och klor. Gymnasiet är en annan fråga som inte ska blandas ihop med ”oss” var det ju tänkt. Hur det blev med den saken kan ju debatteras separat...

Det är inte bara mjuka värden såsom tryggheten och livskvalitén vi ser och värnar. Vi har också ekonomiska argument. Vi tror oss se att den besparing som ska komma annan del av LoS till gagn genom rockaden i Brunskog, inte kommer bli verklighet. Senast i raden av exempel vi fått reda på är att Arvika Fastighet inte har behövt inkludera tillgänglighetsanpassning i budgeten för om- och tillbyggnad av det som behöver göras i Edaneskolan. Pengar som kommer att behöva anslås till föreslagen omorganisation på förekommen anledning. Dessa pengar påverkar dock inte LoS budget, MEN, det påverkar kommunens budget genom att Fastighetsbolaget står för kostnaden. Skulle det däremot läggas på hyran kommer såklart LoS få det i sin budget. Med detta sagt vill jag då än en gång påvisa, att vi misstror tanken på att det blir en slutgiltig besparing.

Så, sammanfattningsvis, vi är inte bara flummiga, drömmande, bullerbyvarelser som lever i en utopi, vi fortsätter se andra ekonomiska aspekter av budgeten och förslagen utifrån vårt perspektiv!

Anders Neiker

Brunskog

Det är inte bara mjuka värden såsom tryggheten och livskvalitén vi ser och värnar. Vi har också ekonomiska argument. Vi tror oss se att den besparing som ska komma annan del av LoS till gagn genom rockaden i Brunskog, inte kommer bli verklighet. Senast i raden av exempel vi fått reda på är att Arvika Fastighet inte har behövt inkludera tillgänglighetsanpassning i budgeten för om- och tillbyggnad av det som behöver göras i Edaneskolan. Pengar som kommer att behöva anslås till föreslagen omorganisation på förekommen anledning. Dessa pengar påverkar dock inte LoS budget, MEN, det påverkar kommunens budget genom att Fastighetsbolaget står för kostnaden. Skulle det däremot läggas på hyran kommer såklart LoS få det i sin budget. Med detta sagt vill jag då än en gång påvisa, att vi misstror tanken på att det blir en slutgiltig besparing.

Så, sammanfattningsvis, vi är inte bara flummiga, drömmande, bullerbyvarelser som lever i en utopi, vi fortsätter se andra ekonomiska aspekter av budgeten och förslagen utifrån vårt perspektiv!

Anders Neiker

Brunskog

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.