2016-10-04 15:58

2016-10-04 15:58

Skolledare ska ha del av lyftet

SKOLAN

Svar till ”Undrande” gällande lärarlyftspengar och rektorer: Skolledare finns med i förslaget på personer som ska få ta del av lärarlönelyftet, som fackliga parter fått sig tilldelat på avdelningsrådet den 12 september.

Ungefär 180 årsarbetare (från förskolan, grundskolan, fritidshem och gymnasiet) kommer att få en lönehöjning på 2500 kr/månad. Av dessa är 12 skolledare. Motivering till varför är följande: Lärarlönelyftet är en statlig lönesatsning genom bidrag, som kommuner kan välja att ansöka om. Arvika har gjort detta och får ett bidrag på cirka 7 miljoner.

Till satsningen har staten skickat med riktlinjer om vad som gäller. Dessa finns att läsa i Utbildningsdepartementets promemoria ”U2015/05040/UH”. Där kan man bland annat läsa: ”I denna grupp avses i denna satsning även sådana personer som har en lärar- eller förskollärarlegitimation men som arbetar i någon form av ledande befattning i verksamheten...” (sid 16). I promemorian definieras och tolkas dessutom kriterier som ska användas. Till exempel vad som menas med begreppet ”andra uppgifter av pedagogisk natur” (s 22).

Vidare tydliggör Skolverket på sin informationssida om lönelyftet till exempel i skrivelsen ”Att reflektera över inför Lärarlönelyftet”: ”Det finns ingenting som hindrar huvudmän att inkludera skolledare i Lärarlönelyftet, förutsatt att dessa skolledare har lärarlegitimation...”

Som svar på frågan gällande mörkläggning har samverkan med fackliga parter skett sedan i våras på avdelningsråden (14/3, 4/4 och 16/5). En sammanfattning av mötenas diskussioner finns att läsa för alla i protokollen på kommunens interna personalsida. Läs särskilt protokollet från den 16 maj där det finns information om skolledare i relation till lönelyftet. Det förslag som presenterades för fackliga parter den 12 september är ännu inte beslutat och förhandlat. En dialog har också skett med facken efter detta möte. Kortfattat kan sägas att vi under hela samverkansprocessen varit noga med att följa de statliga direktiv och riktlinjer som angivits.

Att staten valt att kalla satsningen för lärarlönlyftet kan tyckas vara lite olyckligt med tanke på att de själva gett riktlinjer om att satsningen bland annat omfattar lärare, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och specialpedagoger/speciallärare.

Hör gärna av dig med andra frågor och funderingar, som jag också tidigare öppnat upp för i mitt informationsbrev till all personal den 19 september.

Christian Persman

Grundskolechef

Ungefär 180 årsarbetare (från förskolan, grundskolan, fritidshem och gymnasiet) kommer att få en lönehöjning på 2500 kr/månad. Av dessa är 12 skolledare. Motivering till varför är följande: Lärarlönelyftet är en statlig lönesatsning genom bidrag, som kommuner kan välja att ansöka om. Arvika har gjort detta och får ett bidrag på cirka 7 miljoner.

Till satsningen har staten skickat med riktlinjer om vad som gäller. Dessa finns att läsa i Utbildningsdepartementets promemoria ”U2015/05040/UH”. Där kan man bland annat läsa: ”I denna grupp avses i denna satsning även sådana personer som har en lärar- eller förskollärarlegitimation men som arbetar i någon form av ledande befattning i verksamheten...” (sid 16). I promemorian definieras och tolkas dessutom kriterier som ska användas. Till exempel vad som menas med begreppet ”andra uppgifter av pedagogisk natur” (s 22).

Vidare tydliggör Skolverket på sin informationssida om lönelyftet till exempel i skrivelsen ”Att reflektera över inför Lärarlönelyftet”: ”Det finns ingenting som hindrar huvudmän att inkludera skolledare i Lärarlönelyftet, förutsatt att dessa skolledare har lärarlegitimation...”

Som svar på frågan gällande mörkläggning har samverkan med fackliga parter skett sedan i våras på avdelningsråden (14/3, 4/4 och 16/5). En sammanfattning av mötenas diskussioner finns att läsa för alla i protokollen på kommunens interna personalsida. Läs särskilt protokollet från den 16 maj där det finns information om skolledare i relation till lönelyftet. Det förslag som presenterades för fackliga parter den 12 september är ännu inte beslutat och förhandlat. En dialog har också skett med facken efter detta möte. Kortfattat kan sägas att vi under hela samverkansprocessen varit noga med att följa de statliga direktiv och riktlinjer som angivits.

Att staten valt att kalla satsningen för lärarlönlyftet kan tyckas vara lite olyckligt med tanke på att de själva gett riktlinjer om att satsningen bland annat omfattar lärare, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och specialpedagoger/speciallärare.

Hör gärna av dig med andra frågor och funderingar, som jag också tidigare öppnat upp för i mitt informationsbrev till all personal den 19 september.

Christian Persman

Grundskolechef

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.