2016-09-27 13:27

2016-09-27 13:28

Man kan inte få allt

SKOLAN: Politikerna ska ta ansvar för hela kommunen

En kommun ska ansvara för primärt tre saker: 1. Vård 2. Skola 3. Omsorg. Allt utöver detta är lyx. I Arvika så har vi kunnat bevittna åtstramningar inom dessa tre, detta till följd av ett budgetunderskott. Man ser även hur politiker på kommunal nivå spär på smutskastandet av den styrande majoriteten i sociala medier och därefter lovar precis allt åt alla. Är detta att ta politiskt ansvar? Det handlar om röstmaximering och att man duperar väljare genom att låtsas vara emot det etablissemang som tar ansvar.

Jag hoppas de intressegrupper som lovas guld och gröna skogar av vissa politiker inte är så lättköpta. Det är oerhört tragiskt när flera folkvalda väljer att hålla sin mun i styrelser och utskott eller i fullmäktige för att sedan vräka ur sin dynga på sociala medier där man sitter trygg bakom skärmen och oemotsagd. Bakom dessa politikers agendor så ekar ihåligheten, de surfar på intressegruppers missnöje och drevar på internet samt använder sig av desinformation för att väcka hat hos de intressegrupper i Arvika som de vill vända mot majoriteten. Vad gäller skolfrågan så är det oerhört intressant att INGEN i den offentliga debatten lyfter situationen för de som arbetar på Centralskolan eller Kyrkeby, både elever och personal. Vissa lovar allt åt alla samt är representanter för skatte- och lönesänkarpartier vilket är en omöjlig ekvation. Jo, i en utopi så har vi byskolor med full bemanning vid vartenda mjölkbord, hundrastgårdar och kulturhus samt noll kronor i skatt. Men, det är inte så samhället kan fungera. Vissa måste börja fokusera på hela kommunens väl och skapa en mer sansad debatt istället för att med näbbar och klor slåss för sitt. Ni som är emot ett nytt högstadium i Arvika, hur har ni tänkt er att det ska bli för Centralskolan och Kyrkeby?

Tröttnar

Jag hoppas de intressegrupper som lovas guld och gröna skogar av vissa politiker inte är så lättköpta. Det är oerhört tragiskt när flera folkvalda väljer att hålla sin mun i styrelser och utskott eller i fullmäktige för att sedan vräka ur sin dynga på sociala medier där man sitter trygg bakom skärmen och oemotsagd. Bakom dessa politikers agendor så ekar ihåligheten, de surfar på intressegruppers missnöje och drevar på internet samt använder sig av desinformation för att väcka hat hos de intressegrupper i Arvika som de vill vända mot majoriteten. Vad gäller skolfrågan så är det oerhört intressant att INGEN i den offentliga debatten lyfter situationen för de som arbetar på Centralskolan eller Kyrkeby, både elever och personal. Vissa lovar allt åt alla samt är representanter för skatte- och lönesänkarpartier vilket är en omöjlig ekvation. Jo, i en utopi så har vi byskolor med full bemanning vid vartenda mjölkbord, hundrastgårdar och kulturhus samt noll kronor i skatt. Men, det är inte så samhället kan fungera. Vissa måste börja fokusera på hela kommunens väl och skapa en mer sansad debatt istället för att med näbbar och klor slåss för sitt. Ni som är emot ett nytt högstadium i Arvika, hur har ni tänkt er att det ska bli för Centralskolan och Kyrkeby?

Tröttnar

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.