2016-09-06 14:55

2016-09-06 14:55

Bra satsning på giftfri förskola

ARVIKA: Vi kommer att bevaka att planen fullföljs

miljö. Vi som skrev motionen om att upprätta en handlingsplan för giftfria förskolor i Arvika är mycket nöjda med den handlingsplan som Arvika kommun nu har tagit fram. Vi kommer att bevaka att intentionerna och ansvaret som pekas ut också följs och mynnar ut i en giftfri förskola.

I vår vardag omges vi av olika kemiska ämnen som påverkar oss på olika sätt. Ämnena når kroppen genom födan, andningen och huden. För små barn även när de undersöker olika material med munnen och dammpartiklar från kemiska ämnen sväljs ner.

Barn och unga påverkas mer än vuxna av kemikalier. Det beror på att deras kroppar, till exempel hjärnan, hormonsystemet och immunsystemet, inte är färdigutvecklade. Barns hud skiljer sig också från vuxnas då den är tunnare och mer känslig. De har också snabbare andning och dricker och äter mer än vuxna i förhållande till sin vikt. Då barn och vuxna utsätts för samma mängd av ett ämne, får barnet i sig en högre dos i förhållande till sin vikt. Därför är det extra angeläget att man minskar på förekomsten av kemiska ämnen som kan vara farliga i barnens vardag.

De ämnen som nu ska fasas ut från förskolorna är bland annat ftalater, som används som mjukgörare i plast, eftersom de verkar hormon- och reproduktionsstörande. Bromerade flamskyddsmedel som används i elektronik, textilier och stoppade möbler, de kan vara hormonstörande, reproduktionsstörande och cancerframkallande, de är också fettlösliga och kan därför ansamlas i våra kroppar. Bisfenol A finns bland annat på insidan av konservburkar i cd- och dvd-skivor och har hormonstörande och reproduktionsstörande effekter. Perfluorerade ämnen ger olika produkter vatten, smuts- och fettavvisande egenskaper, de är cancerframkallande och har reproduktionsstörande effekt.

Att sanera förskolorna är ett led som måste följas av flera, därför värdesätter vi regeringens nya miljösatsning från 2 september 2016, med syftet att minska förekomsten av ohälsosamma kemikalier i vår vardag. Regeringen stärker miljöövervakningen av farliga kemikalier och avsätter resurser till ett centrum för stöd till företag som vill byta ut farliga ämnen i kemiska produkter och varor. Kemikalieinspektionen får också nya medel för att snabbare kunna handlägga ärenden om bekämpningsmedel. Det ska också göras en kartläggning av farliga ämnen i konsumentprodukter som finns i människors vardag och som inte regleras av EU:s lagstiftning.

Giftfria miljöer behövs egentligen för alla, överallt, men eftersom de mindre barnen är extra mottagliga för kemikaliernas påverkan, är det logiskt att börja med förskolan. Men på sikt behöver vi även se över andra miljöer där barn och unga ofta vistas, till exempel skolor, fritidshem och träningshallar.

Sara Andersson och Lena Kandergård (S)

I vår vardag omges vi av olika kemiska ämnen som påverkar oss på olika sätt. Ämnena når kroppen genom födan, andningen och huden. För små barn även när de undersöker olika material med munnen och dammpartiklar från kemiska ämnen sväljs ner.

Barn och unga påverkas mer än vuxna av kemikalier. Det beror på att deras kroppar, till exempel hjärnan, hormonsystemet och immunsystemet, inte är färdigutvecklade. Barns hud skiljer sig också från vuxnas då den är tunnare och mer känslig. De har också snabbare andning och dricker och äter mer än vuxna i förhållande till sin vikt. Då barn och vuxna utsätts för samma mängd av ett ämne, får barnet i sig en högre dos i förhållande till sin vikt. Därför är det extra angeläget att man minskar på förekomsten av kemiska ämnen som kan vara farliga i barnens vardag.

De ämnen som nu ska fasas ut från förskolorna är bland annat ftalater, som används som mjukgörare i plast, eftersom de verkar hormon- och reproduktionsstörande. Bromerade flamskyddsmedel som används i elektronik, textilier och stoppade möbler, de kan vara hormonstörande, reproduktionsstörande och cancerframkallande, de är också fettlösliga och kan därför ansamlas i våra kroppar. Bisfenol A finns bland annat på insidan av konservburkar i cd- och dvd-skivor och har hormonstörande och reproduktionsstörande effekter. Perfluorerade ämnen ger olika produkter vatten, smuts- och fettavvisande egenskaper, de är cancerframkallande och har reproduktionsstörande effekt.

Att sanera förskolorna är ett led som måste följas av flera, därför värdesätter vi regeringens nya miljösatsning från 2 september 2016, med syftet att minska förekomsten av ohälsosamma kemikalier i vår vardag. Regeringen stärker miljöövervakningen av farliga kemikalier och avsätter resurser till ett centrum för stöd till företag som vill byta ut farliga ämnen i kemiska produkter och varor. Kemikalieinspektionen får också nya medel för att snabbare kunna handlägga ärenden om bekämpningsmedel. Det ska också göras en kartläggning av farliga ämnen i konsumentprodukter som finns i människors vardag och som inte regleras av EU:s lagstiftning.

Giftfria miljöer behövs egentligen för alla, överallt, men eftersom de mindre barnen är extra mottagliga för kemikaliernas påverkan, är det logiskt att börja med förskolan. Men på sikt behöver vi även se över andra miljöer där barn och unga ofta vistas, till exempel skolor, fritidshem och träningshallar.

Sara Andersson och Lena Kandergård (S)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.