2016-06-14 14:12

2016-06-14 14:12

Förbjud elevernas fylleresor

ARVIKA: Är de sanktionerade från ledningen?

Jag undrar hur lärande och stöd ställer sig till de så kallade studentresorna som årskurs tre-elever på gymnasiet gör veckan innan studenten. Är dessa resor sanktionerade från högre ort? Tycker gymnasierektor att detta är okej?

Låt oss vara ärliga och ge dessa resor dess rätta namn: fylleresor.

Dessutom kan inte alla vara med då alla inte har de ekonomiska förutsättningarna. Är det okej?

Förbjud dessa resor då de inte har något studiesyfte.

Kul utan sprit

Jag undrar hur lärande och stöd ställer sig till de så kallade studentresorna som årskurs tre-elever på gymnasiet gör veckan innan studenten. Är dessa resor sanktionerade från högre ort? Tycker gymnasierektor att detta är okej?

Låt oss vara ärliga och ge dessa resor dess rätta namn: fylleresor.

Dessutom kan inte alla vara med då alla inte har de ekonomiska förutsättningarna. Är det okej?

Förbjud dessa resor då de inte har något studiesyfte.

Kul utan sprit

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.