2016-03-30 06:00

2016-03-30 06:00

Abonnenterna delar på kostnaden

ARVIKA ORDFÖRANDE I ARVIKA TEKNIK AB: Så funkar sopsorteringen

replik. Svar på Janne Grahns insändare i AN 160318.

Sopsortering är av allmänt intresse så jag ska försöka skriva svaret så att det blir av allmänt intresse, samt hålla det mer konkret än förra svaret.

De flesta hushåll vill inte eller har inte möjlighet att kompostera själva. Kommunen erbjuder nu möjligheten att göra en insats för miljön i form att sortera ut matavfall, som många har efterfrågat. De som väljer att börja sortera ut matavfall, kommer att få i stort sett samma avgift som innan. De som väljer att slänga matavfall blandat med brännbart kommer att få högre avgift. Det är ett exempel på taxa som styr mot samhällsnytta så att vi kan få både biogas och jordförbättring av matavfallet istället för att det bara bränns och deponeras.

Arvika Teknik ändrade på uppbyggnaden av taxan i samband med införandet av utsortering av matavfall. Numera består den av en grundavgift och en hämtningsavgift, istället för en klumpsumma som tidigare. Grundavgiften ska täcka kostnader för Mosseberg, där medborgarna kan lämna sorterat avfall, deponi etc. Hämtningsavgiften ska täcka tömning av soptunnorna hemma hos abonnenten. Det kostar lika mycket att köra en sopbil till din dörr vare sig det ligger matavfall i tunnan eller inte.

Avfallstaxan har konstruerats efter de riktlinjer som rekommenderas av Avfall Sverige, vår branschorganisation enligt följande förutsättningar: Taxan bör fungera som styrmedel mot uppställda miljö-och verksamhetsmål. Självkostnadsprincipen gäller för taxan som helhet, inte för varje enskild tjänst. Taxan bör vara tydlig och lättförståelig.

Principen är att alla abonnenter delar på kostnaden för den kollektiva renhållningen. Taxan finns på hemsidan och det går även bra att ringa vår kundservice på tfn 0570-817 11 (tätort) eller 817 12 (landsbygd). De avgifter vi har idag är baserat på dagens kostnader. Nu har vi ett nyligen renoverat Mosseberg och på sikt har vi utsortering av matavfall i hela kommunen, till den taxa som är fastställd i år. Det är det jag menar med dagsläget. Det är svårt att förutsäga vad som sker i framtiden i fråga om ändrade lagkrav på renhållning och ändrade önskemål på verksamheten. Det finns inga planer på större investeringar som skulle motivera en större höjning de närmaste åren.

Lisa Levin (S)

Sopsortering är av allmänt intresse så jag ska försöka skriva svaret så att det blir av allmänt intresse, samt hålla det mer konkret än förra svaret.

De flesta hushåll vill inte eller har inte möjlighet att kompostera själva. Kommunen erbjuder nu möjligheten att göra en insats för miljön i form att sortera ut matavfall, som många har efterfrågat. De som väljer att börja sortera ut matavfall, kommer att få i stort sett samma avgift som innan. De som väljer att slänga matavfall blandat med brännbart kommer att få högre avgift. Det är ett exempel på taxa som styr mot samhällsnytta så att vi kan få både biogas och jordförbättring av matavfallet istället för att det bara bränns och deponeras.

Arvika Teknik ändrade på uppbyggnaden av taxan i samband med införandet av utsortering av matavfall. Numera består den av en grundavgift och en hämtningsavgift, istället för en klumpsumma som tidigare. Grundavgiften ska täcka kostnader för Mosseberg, där medborgarna kan lämna sorterat avfall, deponi etc. Hämtningsavgiften ska täcka tömning av soptunnorna hemma hos abonnenten. Det kostar lika mycket att köra en sopbil till din dörr vare sig det ligger matavfall i tunnan eller inte.

Avfallstaxan har konstruerats efter de riktlinjer som rekommenderas av Avfall Sverige, vår branschorganisation enligt följande förutsättningar: Taxan bör fungera som styrmedel mot uppställda miljö-och verksamhetsmål. Självkostnadsprincipen gäller för taxan som helhet, inte för varje enskild tjänst. Taxan bör vara tydlig och lättförståelig.

Principen är att alla abonnenter delar på kostnaden för den kollektiva renhållningen. Taxan finns på hemsidan och det går även bra att ringa vår kundservice på tfn 0570-817 11 (tätort) eller 817 12 (landsbygd). De avgifter vi har idag är baserat på dagens kostnader. Nu har vi ett nyligen renoverat Mosseberg och på sikt har vi utsortering av matavfall i hela kommunen, till den taxa som är fastställd i år. Det är det jag menar med dagsläget. Det är svårt att förutsäga vad som sker i framtiden i fråga om ändrade lagkrav på renhållning och ändrade önskemål på verksamheten. Det finns inga planer på större investeringar som skulle motivera en större höjning de närmaste åren.

Lisa Levin (S)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.