2016-03-16 06:00

2016-03-16 09:50

Ingen värdeöverföring

SVAR

Det har inte förekommit någon värdeöverföring från Arvika Fastighets AB till ägaren Arvika kommun. De resultat som genererats har återinvesterats i bolaget.

Ulf Richardson, vd Arvika fastighets AB

Det har inte förekommit någon värdeöverföring från Arvika Fastighets AB till ägaren Arvika kommun. De resultat som genererats har återinvesterats i bolaget.

Ulf Richardson, vd Arvika fastighets AB

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.