2016-03-16 08:39

2016-03-16 08:39

Har ni räknat?

VIKENE SKOLABrunskogsbo

Har tjänstemän och politiker överhuvudtaget diskuterat och räknat på att behålla årskurs ett till tre i Vikene skola och fyra till sex flyttas till Edane skola? Det är i dag kö till barnomsorgen i Vikene. Hur många fler platser skapas för barnomsorgen med detta förslag som får större utrymme i Vikene?

Har tjänstemän och politiker överhuvudtaget diskuterat och räknat på att behålla årskurs ett till tre i Vikene skola och fyra till sex flyttas till Edane skola? Det är i dag kö till barnomsorgen i Vikene. Hur många fler platser skapas för barnomsorgen med detta förslag som får större utrymme i Vikene?

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.