2016-03-16 06:00

2016-03-16 09:50

Är det rättvist?

ARVIKA

Apropå värdeöverföringar – det vill säga att kommunala bostadsbolags vinster av hyresintäkter förs över till den kommunala budgeten – hur är det med Arvika Fastighets AB och Arvika kommun i det fallet? Om det förekommer också här vore det mycket intressant för oss hyresgäster att få veta hur många miljoner det handlar om varje år och till vilka kommunala projekt som vi (inte hyresgäster hos andra bostadsbolag eller villaägare) bidrar finansiellt . Vi har rätt att få veta varför vi ska bekosta kommunala projekt som i rättvisans namn borde finansieras av alla kommunbor gemensamt.

Tacksam för ett svar

Apropå värdeöverföringar – det vill säga att kommunala bostadsbolags vinster av hyresintäkter förs över till den kommunala budgeten – hur är det med Arvika Fastighets AB och Arvika kommun i det fallet? Om det förekommer också här vore det mycket intressant för oss hyresgäster att få veta hur många miljoner det handlar om varje år och till vilka kommunala projekt som vi (inte hyresgäster hos andra bostadsbolag eller villaägare) bidrar finansiellt . Vi har rätt att få veta varför vi ska bekosta kommunala projekt som i rättvisans namn borde finansieras av alla kommunbor gemensamt.

Tacksam för ett svar

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.