2016-03-11 10:42

2016-03-11 10:42

För ett hållbart sjukhus krävs förändring

LANDSTINGET: Vi arbetar med ett underlag

Replik. Under de senaste veckorna har Landstinget i Värmland tagit emot synpunkter på beslutet att inte fortsätta med akut kirurgi vid Sjukhuset i Arvika. Flera insändarskribenter frågar sig bland annat hur ett sådant beslut kan tas utan att det finns exakta planer för hur verksamheten ska se ut i stället.

Vi är inne i ett tidigt skede av ett utvecklingsarbete där vi formar ett nytt vårdutbud vid Sjukhuset i Arvika. Hälso- och sjukvårdsledningen har fått ett inriktningsbeslut av politikerna som ska konkretiseras. En arbetsgrupp bestående av oss verksamhetschefer arbetar gemensamt fram beslutsunderlag. Målet är en hållbar och patientsäker verksamhet och ett patientsäkert sjukhus.

Många av de frågeställningar som lyfts i insändare och debattinlägg är sådana som arbetsgruppen just nu arbetar med. Därför finns inga svar ännu.

Vi tar gärna till oss förslag från både medarbetare och patienter för vi har ingen annan ambition än att verksamheten i Arvika ska bli så bra som möjligt.

Beslutsunderlaget ska redovisas för hälso- och sjukvårdsledningen 28 april, sedan lämnas det över till politiken för beslut.

För att vi ska kunna ha ett hållbart sjukhus i Arvika och bedriva patientsäker vård i framtiden måste vi göra förändringar. Det finns goda exempel på andra sjukhus där liknande förändringar har genomförts med gott resultat.

Vi har lovat invånarna i västra Värmland att det ska finnas en akutmottagning på Sjukhuset i Arvika som är öppen dygnet runt, och att man ska få en bra bedömning oavsett vad man söker vård för. Även om detta i vissa fall kan innebära hänvisning till andra vårdinstanser.

Mia Mossberg, allmänmedicin västra Värmland

Petra Svedberg, akutmottagning Karlstad

Jannis Ioannidis, ortopedi

Maria Norén Eriksson, kirurgi Arvika

Mikael Bergenheim, kirurgi Karlstad

Tony Schönberg, kirurgi Karlstad

Hanne Guro Hauge, medicin Arvika

Tina Crafoord, anestesi-, operations- och intensivvård

Wolmer Edqvist, ambulans

Henrik Svensson, processledare

Vi är inne i ett tidigt skede av ett utvecklingsarbete där vi formar ett nytt vårdutbud vid Sjukhuset i Arvika. Hälso- och sjukvårdsledningen har fått ett inriktningsbeslut av politikerna som ska konkretiseras. En arbetsgrupp bestående av oss verksamhetschefer arbetar gemensamt fram beslutsunderlag. Målet är en hållbar och patientsäker verksamhet och ett patientsäkert sjukhus.

Många av de frågeställningar som lyfts i insändare och debattinlägg är sådana som arbetsgruppen just nu arbetar med. Därför finns inga svar ännu.

Vi tar gärna till oss förslag från både medarbetare och patienter för vi har ingen annan ambition än att verksamheten i Arvika ska bli så bra som möjligt.

Beslutsunderlaget ska redovisas för hälso- och sjukvårdsledningen 28 april, sedan lämnas det över till politiken för beslut.

För att vi ska kunna ha ett hållbart sjukhus i Arvika och bedriva patientsäker vård i framtiden måste vi göra förändringar. Det finns goda exempel på andra sjukhus där liknande förändringar har genomförts med gott resultat.

Vi har lovat invånarna i västra Värmland att det ska finnas en akutmottagning på Sjukhuset i Arvika som är öppen dygnet runt, och att man ska få en bra bedömning oavsett vad man söker vård för. Även om detta i vissa fall kan innebära hänvisning till andra vårdinstanser.

Mia Mossberg, allmänmedicin västra Värmland

Petra Svedberg, akutmottagning Karlstad

Jannis Ioannidis, ortopedi

Maria Norén Eriksson, kirurgi Arvika

Mikael Bergenheim, kirurgi Karlstad

Tony Schönberg, kirurgi Karlstad

Hanne Guro Hauge, medicin Arvika

Tina Crafoord, anestesi-, operations- och intensivvård

Wolmer Edqvist, ambulans

Henrik Svensson, processledare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.