2016-03-08 06:00

2016-03-11 10:41

Kommunerna borde säkra sjukhuset

VÄRMLAND: Nedskärningar i landstinget

Sjukhuset i Arvika. Länsdelssjukhuset i Arvika har börjat gunga i fogarna under de senaste 20 åren, efter landstinget i Värmland diverse beslut om drastiska nedmonteringar och förändringar som gjort sjukhusets framtida existens allt osäkrare vartefter tiden gått.

Vi ser ju avdelningar som upphört här och flyttas till Karlstad som till exempel psykiatrin, BB-avdelningen, mammografin och inte minst sjukhusköket, som skrotats med följd att maten vansinnigt nog tillagas i Karlstad för vidare transport hit till Arvika.

Senaste dråpslaget kom här om sistens med besked att akutkirurgin upphör här från kommande sommar. Allt detta sker bakom ryggen på ett befolkningsunderlag i västra Värmland på 46 000 människor och knappt inga protester förekommer!

Det är illavarslande hela detta koncept som politiker och ledning för sjukvården här i Värmland. Vad kommer här näst? Vilken sjukhusavdelning slukas upp av skrytbygget i Karlstad? Några skrupler för nedmonteringen av sjukhuset här i Arvika förekommer inte bland de ansvariga inom landstingsledningen och politikerna. Det har vi sett många bevis på under årens lopp.

För cirka sju år sedan var vi, representanter för Föreningen för rätt i samhället, hos landstinget i Karlstad och ställde en rad frågor angående sjukhuset i Arvika och dess framtid och fick till svar att ingen större förändringar kommer att ske, utan sjukhuset blir kvar som det är i dag! (2008)

Pyttsan heller. Tomma ord och ett slag i luften var det. Vi ser ju vad som hänt sedan dess.

Vi i föreningen för rätt i samhället, att ett bättre och tryggare ägarealternativ av vårt sjukhus vore om de tre kommunerna Arvika, Eda och Årjäng köpte in sig i sjukhuset med en fördelad ägarandel av 50 procent tillsammans och säkrade sjukhuset in i framtiden. Som nuvarande helägare går fram, finns det kanske inte så mycket kvar om 15-20 år av sjukhuset i Arvika. Man vet aldrig vad man smider för planer i landstingshuset i Karlstad. Vi måste agera nu. I morgon kan det vara försent.

Föreningen för rätt i samhället, Veine Wallin och Raymond Pihlgren, Arvika

Vi ser ju avdelningar som upphört här och flyttas till Karlstad som till exempel psykiatrin, BB-avdelningen, mammografin och inte minst sjukhusköket, som skrotats med följd att maten vansinnigt nog tillagas i Karlstad för vidare transport hit till Arvika.

Senaste dråpslaget kom här om sistens med besked att akutkirurgin upphör här från kommande sommar. Allt detta sker bakom ryggen på ett befolkningsunderlag i västra Värmland på 46 000 människor och knappt inga protester förekommer!

Det är illavarslande hela detta koncept som politiker och ledning för sjukvården här i Värmland. Vad kommer här näst? Vilken sjukhusavdelning slukas upp av skrytbygget i Karlstad? Några skrupler för nedmonteringen av sjukhuset här i Arvika förekommer inte bland de ansvariga inom landstingsledningen och politikerna. Det har vi sett många bevis på under årens lopp.

För cirka sju år sedan var vi, representanter för Föreningen för rätt i samhället, hos landstinget i Karlstad och ställde en rad frågor angående sjukhuset i Arvika och dess framtid och fick till svar att ingen större förändringar kommer att ske, utan sjukhuset blir kvar som det är i dag! (2008)

Pyttsan heller. Tomma ord och ett slag i luften var det. Vi ser ju vad som hänt sedan dess.

Vi i föreningen för rätt i samhället, att ett bättre och tryggare ägarealternativ av vårt sjukhus vore om de tre kommunerna Arvika, Eda och Årjäng köpte in sig i sjukhuset med en fördelad ägarandel av 50 procent tillsammans och säkrade sjukhuset in i framtiden. Som nuvarande helägare går fram, finns det kanske inte så mycket kvar om 15-20 år av sjukhuset i Arvika. Man vet aldrig vad man smider för planer i landstingshuset i Karlstad. Vi måste agera nu. I morgon kan det vara försent.

Föreningen för rätt i samhället, Veine Wallin och Raymond Pihlgren, Arvika

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.