2016-03-03 06:00

2016-03-16 14:02

Stöld och etik

EDA GLASBRUK: Ett större perspektiv

Detaljplan.

I Norge finns en stor penningbinge som kallas pensionsfonden eller oljefonden. Den har cirka 9 000 investeringsobjekt runt om på jorden. Emellanåt kommer det fram att fonden varti involverad i tveksamma eller olagliga projekt som barnarbete eller skövling av regnskog. Somt definerias som olaglig annat oetiskt. Därför har ett etiskt råd inrättats som granskar och redovisar. Det etiska rådet leds av Johan H Andresen. Nyligen fick han berätta om sina åsikter i tv. Han lade då vikt vid att etikrådet ska undvika investeringar som innefattar ”stöld av miljö, stöld av framtid och stöld av grannskap”, i ett internationellt perspektiv.

I kommunal verksamhet finns inget etikråd. I Eda glasbruk finns en plan som definitivt innebär stöld av miljö, framtid och grannskap. Det etiska perspektivet har ingen prioritet. Då är det av stor betydelse att beslutsfattare, var och en, har ett litet ”etikråd i skallen”, bland alla tekniska och ekonomiska termer som rör saken.

Ja, om dom vill ha ett bra och bättre lokalsamhälle, med grannskap, miljö och framtid.

Gudbjørn Humlen, Eda

I Norge finns en stor penningbinge som kallas pensionsfonden eller oljefonden. Den har cirka 9 000 investeringsobjekt runt om på jorden. Emellanåt kommer det fram att fonden varti involverad i tveksamma eller olagliga projekt som barnarbete eller skövling av regnskog. Somt definerias som olaglig annat oetiskt. Därför har ett etiskt råd inrättats som granskar och redovisar. Det etiska rådet leds av Johan H Andresen. Nyligen fick han berätta om sina åsikter i tv. Han lade då vikt vid att etikrådet ska undvika investeringar som innefattar ”stöld av miljö, stöld av framtid och stöld av grannskap”, i ett internationellt perspektiv.

I kommunal verksamhet finns inget etikråd. I Eda glasbruk finns en plan som definitivt innebär stöld av miljö, framtid och grannskap. Det etiska perspektivet har ingen prioritet. Då är det av stor betydelse att beslutsfattare, var och en, har ett litet ”etikråd i skallen”, bland alla tekniska och ekonomiska termer som rör saken.

Ja, om dom vill ha ett bra och bättre lokalsamhälle, med grannskap, miljö och framtid.

Gudbjørn Humlen, Eda

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.