2016-02-24 06:00

2016-03-16 08:39

Lång väntan för vårdbesök

VÄRMLAND: Sevicelinjen försämras

Sjukresor. Håller med insändaren i AN 5 februari av M. Stake, att det är omöjliga tider på servicelinjen till Karlstad sjukhus.

Varför ta bort något som fungerade bra? Har man tid vid 12 på sjukhuset får man väl åka klockan sju på morgonen och sitta där och vänta flera timmar. Eller också är det väl meningen att man ska bli skjutsad i taxi till tåget och sen ta sig själv till sjukhuset från järnvägsstationen med stadsbuss.

Hur gör man om tåget är en halvtimme-timme försenat? Kommer man försent till den tid man har på sjukhuset får man väl inte komma in senare heller.

Och den tiden kostar. Vem betalar den? Det blir väl vi själva som får betala för att ha fått: ingenting.

Tänk på det ni som styr. Tänk också på att det är inte alla som orkar sitta och vänta i flera timmar eller åka tåg och stadsbuss.

Gör som insändarskribenten M. Stake skrev. Gör om, gör rätt!

Jacobina

Varför ta bort något som fungerade bra? Har man tid vid 12 på sjukhuset får man väl åka klockan sju på morgonen och sitta där och vänta flera timmar. Eller också är det väl meningen att man ska bli skjutsad i taxi till tåget och sen ta sig själv till sjukhuset från järnvägsstationen med stadsbuss.

Hur gör man om tåget är en halvtimme-timme försenat? Kommer man försent till den tid man har på sjukhuset får man väl inte komma in senare heller.

Och den tiden kostar. Vem betalar den? Det blir väl vi själva som får betala för att ha fått: ingenting.

Tänk på det ni som styr. Tänk också på att det är inte alla som orkar sitta och vänta i flera timmar eller åka tåg och stadsbuss.

Gör som insändarskribenten M. Stake skrev. Gör om, gör rätt!

Jacobina

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.