2016-02-18 06:00

2016-02-24 09:47

Gemensamma mål är en framgångsfaktor

EDA: Ingen högljudd oppositionspolitik

”Två Edabor”och ”En orolig anställd”visar stor frustration och oro över det som händer i Eda kommun på politisk nivå och på tjänstemannanivå. Vi är också frustrerade av situationen.

”Var finns oppositionen?” Är en av frågorna som ställs. Vi är tacksamma över att finnas i ett land där politik drivs på ett demokratiskt sätt i de olika politiska forum, dit medborgarna valt in oss. Vi är vana att tidigare opposition högljutt lovat, det som visar sig att de inte kan hålla. Vi vill inte arbeta så.

Vi vill arbeta politiskt genom att; som vi gör skriva motioner (fyra egna och fem gemensamma), reservera oss och återremittera frågor för att få dem bättre utredda. Vi anser att vi har ett bra samarbete med S och L. Mycket få frågor på kommunnivå är ju av ideologisk art. Vi vill ha en ansvarsfull ekonomi och verksamheter med hög kvalitet. Vi vill ha kvar Eda golfklubb, Valfjället och Gränshallen som fina kommunala fritidsanläggningar.

Vi tror på Eda som en kommun man vill flytta in i. Det åstadkommer vi med goda arbetstillfällen, tillgång till bostäder, bra infrastruktur, gott företagarklimat, en förskola och grundskola med behöriga pedagoger och en vård där individens behov och önskemål tillgodoses. Vi önskar att det ifrågasättande och den misstro politiker mellan och politiker gentemot tjänstemän kunde ersättas med ett förtroendefullt samarbete mot gemensamma långsiktiga mål. I den bästa av världar skulle kommunalrådet vara den positive visionär som med förtroende och tillförsikt fick tjänstemän och anställda att växa av egen kraft.

Vi vet att kommuner som lyckas bra är där politiker, tjänstemän och verksamheter samarbetar mot gemensamma mål. Därför kommer vi inte missnöjt och högljutt föra vår oppositionspolitik på olika mediala arenor.

Styrelsen för Nya moderaterna i Eda

”Var finns oppositionen?” Är en av frågorna som ställs. Vi är tacksamma över att finnas i ett land där politik drivs på ett demokratiskt sätt i de olika politiska forum, dit medborgarna valt in oss. Vi är vana att tidigare opposition högljutt lovat, det som visar sig att de inte kan hålla. Vi vill inte arbeta så.

Vi vill arbeta politiskt genom att; som vi gör skriva motioner (fyra egna och fem gemensamma), reservera oss och återremittera frågor för att få dem bättre utredda. Vi anser att vi har ett bra samarbete med S och L. Mycket få frågor på kommunnivå är ju av ideologisk art. Vi vill ha en ansvarsfull ekonomi och verksamheter med hög kvalitet. Vi vill ha kvar Eda golfklubb, Valfjället och Gränshallen som fina kommunala fritidsanläggningar.

Vi tror på Eda som en kommun man vill flytta in i. Det åstadkommer vi med goda arbetstillfällen, tillgång till bostäder, bra infrastruktur, gott företagarklimat, en förskola och grundskola med behöriga pedagoger och en vård där individens behov och önskemål tillgodoses. Vi önskar att det ifrågasättande och den misstro politiker mellan och politiker gentemot tjänstemän kunde ersättas med ett förtroendefullt samarbete mot gemensamma långsiktiga mål. I den bästa av världar skulle kommunalrådet vara den positive visionär som med förtroende och tillförsikt fick tjänstemän och anställda att växa av egen kraft.

Vi vet att kommuner som lyckas bra är där politiker, tjänstemän och verksamheter samarbetar mot gemensamma mål. Därför kommer vi inte missnöjt och högljutt föra vår oppositionspolitik på olika mediala arenor.

Styrelsen för Nya moderaterna i Eda

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.