2016-02-17 06:00

2016-02-17 09:50

Vart är vi på väg?

VÄRMLAND: Landstinget

Ekonomi. Det är frågan vi får ställa oss som är bosatta i Värmland och utanför Karlstad.

Landstinget motiverar hela sitt handlande med att åberopa bland annat kostnadsökning. Ja det är klart att det är ökade kostnader som för med sig ett sådant resultat som vårt landsting visar upp, men vad har man gjort under det löpande årets för att hålla sig till budget? Kanske är det på det viset att man saknar ekonomiskt kunnande bland ledamöterna, man kan befara detta.

Ja, nu har kostnadsbilden för det gångna året kommit fram och vad medför detta? Jo, nedläggning av vissa verksamheter utanför Karlstad. Vad medför då detta, jo länets övriga orters möjligheter att utvecklas begränsas mer och mer, för inte är det exempelvis någon industri som söker etableringsort som inte ser det annat än negativt till utvecklingen på en ort som allt mer och mer drabbas av att man centraliserar allt av vikt till i detta fallet, Karlstad.

Inte bidrar populariteten till orten att drabbas man av akut åkomma, så ska man då det gäller kirurgi transporteras långa sträckor innan man kommer under läkarvård. Ta till exempel orter som Arvika och Charlottenberg med tung industri som gjuterier, smedja och tung verkstadsindustri med stora allvarliga skaderisker. Inte heller bidrar en eventuell neddragning av bussturerna till centralsjukhuset till att göra en eventuell etableringsort attraktiv.

Kanske skall man inte tänka enbart på landstinget utan även vilka konsekvenser ett handlande medför för hela länet.

Hur ser kostnadsutfallet ut för januari månad 2016? Kan man från landstinget ge ett svar på denna fråga, för jag förmodar att man gör månadsbokslut för att följa kostnaderna. Om inte bör man införa det, man har ju datorn som gör jobbet. Hoppas inte budget år 2016 är en drömbudget som tydligen budget år 2015 var.

En gammal industriledare

Landstinget motiverar hela sitt handlande med att åberopa bland annat kostnadsökning. Ja det är klart att det är ökade kostnader som för med sig ett sådant resultat som vårt landsting visar upp, men vad har man gjort under det löpande årets för att hålla sig till budget? Kanske är det på det viset att man saknar ekonomiskt kunnande bland ledamöterna, man kan befara detta.

Ja, nu har kostnadsbilden för det gångna året kommit fram och vad medför detta? Jo, nedläggning av vissa verksamheter utanför Karlstad. Vad medför då detta, jo länets övriga orters möjligheter att utvecklas begränsas mer och mer, för inte är det exempelvis någon industri som söker etableringsort som inte ser det annat än negativt till utvecklingen på en ort som allt mer och mer drabbas av att man centraliserar allt av vikt till i detta fallet, Karlstad.

Inte bidrar populariteten till orten att drabbas man av akut åkomma, så ska man då det gäller kirurgi transporteras långa sträckor innan man kommer under läkarvård. Ta till exempel orter som Arvika och Charlottenberg med tung industri som gjuterier, smedja och tung verkstadsindustri med stora allvarliga skaderisker. Inte heller bidrar en eventuell neddragning av bussturerna till centralsjukhuset till att göra en eventuell etableringsort attraktiv.

Kanske skall man inte tänka enbart på landstinget utan även vilka konsekvenser ett handlande medför för hela länet.

Hur ser kostnadsutfallet ut för januari månad 2016? Kan man från landstinget ge ett svar på denna fråga, för jag förmodar att man gör månadsbokslut för att följa kostnaderna. Om inte bör man införa det, man har ju datorn som gör jobbet. Hoppas inte budget år 2016 är en drömbudget som tydligen budget år 2015 var.

En gammal industriledare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.