2016-02-17 06:00

2016-02-17 09:50

Varför höjs taxan?

ARVIKA: Frågor förblir obesvarade

Avgifter. För cirka två månader sedan mejlade jag företrädare för samtliga partier (utom SD) för att få deras motiv till att höja taxan för avfallshämtning för oss som hemkomposterar.

Jag ställde frågan genom kommunens kontakt för folkvalda och partiernas egna hänvisningar för kontakt med lämpliga representanter. Minst två alternativ per person. Inget svar. Frågade även ansvarig tjänsteman om vilka direktiv han fått från politiken. Inget svar.

Framför nu frågan genom AN:

Som säkert är bekant för er, så har kommunen ambitionen att ta hand om hushållens matavfall. Därför har ni tillsammans med övriga partier i kommunen beslutat att ändra taxan. Inget parti har opponerat sig mot beslutet. En av konsekvenserna är att de som under flera år haft minimalt med matavfall nu får höjd avgift. Att de som inte sorterar får en morot i form av lägre avgift om de sorterar kan jag förstå. Men att de som har matavfall och sorterar får samma avgift som tidigare medan de som har väldigt lite avfall och komposterar det och använder som jordförbättring får höjd avgift förstår jag inte. Man straffas för att man inte levererar matavfall.

Livsmedels-, Naturvårds- och Jordbruksverket har en kampanj där budskapet är att vi måste minska matsvinnet. När jag ställer frågan på Arvikas facebook om taxan får jag bl.a. svaret. Därför har Arvika kommun infört en styrande taxa för avfall i syfte att samla in så mycket matavfall som möjligt.

Min tolkning är att man inte har den minsta ambition att inspirera hushållen att minska matavfallet i linje med de tre verkens budskap. (Ca 28 kilo per person och år av det matavfall man samlar in är ätbar mat.) Jag förstår också att Arvikas ambition är att vi som inte belastar miljön med onödigt matavfall ska börja kasta matavfall och öka matsvinnet. Borde inte fokus ligga på att minska matavfallet? Hur kan ni medverka till beslutet om den nya taxan?

Vad är motivet till att vi som inte har matavfall får höjd taxa? Vi belastar miljön minimalt. Vi odlar egna grönsaker med jordförbättring från egen kompost. Arbetsmiljön för de som hämtar avfall blir bättre, mindre att bära. Det är inte vi som skapar behov av nya sopbilar som belastar miljö och ekonomi. Men det är vi som får höjd avgift. Underlig tid vi lever i. Människor köper mat som hämtas som avfall fastän det är ätbart. Det används sedan för att driva bilar. Sen betalar man igen för att använda det till bilen. De som kastar ca 28 kilo ätbart om året. Hur tänker man? Men visst ja, dom slipper höjd taxa för sophämtning. Det drabbar de som belastar miljön minimalt! Och varför svarar inte våra folkvalda på mejl?

Janne Grahn

Jag ställde frågan genom kommunens kontakt för folkvalda och partiernas egna hänvisningar för kontakt med lämpliga representanter. Minst två alternativ per person. Inget svar. Frågade även ansvarig tjänsteman om vilka direktiv han fått från politiken. Inget svar.

Framför nu frågan genom AN:

Som säkert är bekant för er, så har kommunen ambitionen att ta hand om hushållens matavfall. Därför har ni tillsammans med övriga partier i kommunen beslutat att ändra taxan. Inget parti har opponerat sig mot beslutet. En av konsekvenserna är att de som under flera år haft minimalt med matavfall nu får höjd avgift. Att de som inte sorterar får en morot i form av lägre avgift om de sorterar kan jag förstå. Men att de som har matavfall och sorterar får samma avgift som tidigare medan de som har väldigt lite avfall och komposterar det och använder som jordförbättring får höjd avgift förstår jag inte. Man straffas för att man inte levererar matavfall.

Livsmedels-, Naturvårds- och Jordbruksverket har en kampanj där budskapet är att vi måste minska matsvinnet. När jag ställer frågan på Arvikas facebook om taxan får jag bl.a. svaret. Därför har Arvika kommun infört en styrande taxa för avfall i syfte att samla in så mycket matavfall som möjligt.

Min tolkning är att man inte har den minsta ambition att inspirera hushållen att minska matavfallet i linje med de tre verkens budskap. (Ca 28 kilo per person och år av det matavfall man samlar in är ätbar mat.) Jag förstår också att Arvikas ambition är att vi som inte belastar miljön med onödigt matavfall ska börja kasta matavfall och öka matsvinnet. Borde inte fokus ligga på att minska matavfallet? Hur kan ni medverka till beslutet om den nya taxan?

Vad är motivet till att vi som inte har matavfall får höjd taxa? Vi belastar miljön minimalt. Vi odlar egna grönsaker med jordförbättring från egen kompost. Arbetsmiljön för de som hämtar avfall blir bättre, mindre att bära. Det är inte vi som skapar behov av nya sopbilar som belastar miljö och ekonomi. Men det är vi som får höjd avgift. Underlig tid vi lever i. Människor köper mat som hämtas som avfall fastän det är ätbart. Det används sedan för att driva bilar. Sen betalar man igen för att använda det till bilen. De som kastar ca 28 kilo ätbart om året. Hur tänker man? Men visst ja, dom slipper höjd taxa för sophämtning. Det drabbar de som belastar miljön minimalt! Och varför svarar inte våra folkvalda på mejl?

Janne Grahn

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.