2016-02-17 09:50

2016-02-17 09:50

SD Edas mångkulturella bokslut

SAMHÄLLSEKONOMI

Som företrädare för SD i Eda föreslår Stefan Nilsson att ett mångkulturellt bokslut ska införas i kommunen.

Detta för att redovisa kommunens kostnader för invandring och integrering. Lägg då märke till att det verkar som om enbart utgifter ska redovisas. Ingenting om redovisning av framtida vinster inom kommunen i form av arbetskraft, kompetenstillskott, befolkningsföryngring och annat framförs.

Kanske tur för Eda att affärsmän som Olav Thon och andra inte räknar på samma sätt som Stefan Nilsson och SD. Om affärsmännen enbart tog med byggnadskostnaderna för sina affärskomplex och inte räknade med någon framtida inkomst i sin budget, då vore det ganska tomt nere vid Tallmon i Charlottenberg.

Antinaziantirasist

Detta för att redovisa kommunens kostnader för invandring och integrering. Lägg då märke till att det verkar som om enbart utgifter ska redovisas. Ingenting om redovisning av framtida vinster inom kommunen i form av arbetskraft, kompetenstillskott, befolkningsföryngring och annat framförs.

Kanske tur för Eda att affärsmän som Olav Thon och andra inte räknar på samma sätt som Stefan Nilsson och SD. Om affärsmännen enbart tog med byggnadskostnaderna för sina affärskomplex och inte räknade med någon framtida inkomst i sin budget, då vore det ganska tomt nere vid Tallmon i Charlottenberg.

Antinaziantirasist

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.