2016-02-11 16:06

2016-02-11 16:06

Dags att agera för landsbygden

SVERIGE ORDFÖRANDE MANGEN FIBER: Snedfördelning av stöd

Bredband. 90 procent av Sveriges befolkning ska ha tillgång till bredband 2020, jo visst men...

Vet du, Mehmet Kaplan bostads- och stadsutvecklingsminister (Mp), vad det innebär för oss som bor på landsbygd? Jo att när städer och tätorter har fått 100 procent så behövs bara 30 procent ges till landsbygd. Det betyder att 70 procent av oss som bor och verkar i Sveriges landsbygd inte ska ha tillgång till post, läkare, tv, telefoni, skola och allt annat som sker och kommer att ske via digitala tjänster. Dessutom alla företagare, som inte kan kommunicera med kunder, koppla upp sig för avrapportering och nå omvärlden, RÄKNAS INTE.

Sedan Jordbruksverket beslöt nya regler för stöd till fiberföreningar, har det blivit en snedfördelning. De föreningar som ligger i utkanter, är för små eller har för många som inte är permanent boende, har inte en chans till att få ekonomiskt bidrag. Inser du inte att alla vi som pendlar, kan bo periodvis på fler platser och ge landsbygden det stöd som behövs med inköp av varor och tjänster som där erbjuds, är en tillgång och existerar?

Visst vi kan gräva eget, för just grävningen är inget problem (förstår inte varför du har gått ut och sagt det) men det ska ner teknik, fås tillstånd, skriva avtal och mycket, mycket mer. Det finns två företag som ansvarar för det (obs inte tjänsteutbudet). IP-Only som är ett Wallenberg företag och Skanova som ägs av Telia. Den första vill inte bygga fiber i glesbygd och den andra kräver 100 hushåll som bor permanent. Vad ska vi som är nio (9) hushåll varav tre permanentboende göra? Tycker du att vi som bor 1,6 km från närmsta fiberpunkt ska betala 100 000 kr per fastighet för att få dessa tjänster. Kom inte med mobiltäckning för den finns inte. Vi har inte ens Telia-stationer med fiberanslutning i de kommuner som är nära. Det gamla ADSL-nätet som ligger ca 2 km åt andra hållet är en död produkt som inte ens Telia själva törs informera om och som gör att en dag har en hel by ingen kommunikation med omvärlden. Och det är inom en mycket snar framtid erkänner de som arbetar i era system.

Hela systemet med att vi är EU-medborgare som förflyttar oss och via digitala medier löser vardagen är här. NU. När ska du inse det? Vakna upp ur den rosa dinosauriesömnen och agera. För landsbygden, för företagandet, för Sverige.

IngMarie Bohmelin

Vet du, Mehmet Kaplan bostads- och stadsutvecklingsminister (Mp), vad det innebär för oss som bor på landsbygd? Jo att när städer och tätorter har fått 100 procent så behövs bara 30 procent ges till landsbygd. Det betyder att 70 procent av oss som bor och verkar i Sveriges landsbygd inte ska ha tillgång till post, läkare, tv, telefoni, skola och allt annat som sker och kommer att ske via digitala tjänster. Dessutom alla företagare, som inte kan kommunicera med kunder, koppla upp sig för avrapportering och nå omvärlden, RÄKNAS INTE.

Sedan Jordbruksverket beslöt nya regler för stöd till fiberföreningar, har det blivit en snedfördelning. De föreningar som ligger i utkanter, är för små eller har för många som inte är permanent boende, har inte en chans till att få ekonomiskt bidrag. Inser du inte att alla vi som pendlar, kan bo periodvis på fler platser och ge landsbygden det stöd som behövs med inköp av varor och tjänster som där erbjuds, är en tillgång och existerar?

Visst vi kan gräva eget, för just grävningen är inget problem (förstår inte varför du har gått ut och sagt det) men det ska ner teknik, fås tillstånd, skriva avtal och mycket, mycket mer. Det finns två företag som ansvarar för det (obs inte tjänsteutbudet). IP-Only som är ett Wallenberg företag och Skanova som ägs av Telia. Den första vill inte bygga fiber i glesbygd och den andra kräver 100 hushåll som bor permanent. Vad ska vi som är nio (9) hushåll varav tre permanentboende göra? Tycker du att vi som bor 1,6 km från närmsta fiberpunkt ska betala 100 000 kr per fastighet för att få dessa tjänster. Kom inte med mobiltäckning för den finns inte. Vi har inte ens Telia-stationer med fiberanslutning i de kommuner som är nära. Det gamla ADSL-nätet som ligger ca 2 km åt andra hållet är en död produkt som inte ens Telia själva törs informera om och som gör att en dag har en hel by ingen kommunikation med omvärlden. Och det är inom en mycket snar framtid erkänner de som arbetar i era system.

Hela systemet med att vi är EU-medborgare som förflyttar oss och via digitala medier löser vardagen är här. NU. När ska du inse det? Vakna upp ur den rosa dinosauriesömnen och agera. För landsbygden, för företagandet, för Sverige.

IngMarie Bohmelin

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.