2016-02-08 06:00

2016-02-08 06:00

Oro ligger i luften

EDA: Grundläggande förändringar krävs

Utvärdering av Eda kommun. Många blir fler, som tycker som du, även om vissa åsikter är direkta citat. Inget fel med det. Det finns givetvis mycket mer som vi alla vet bland annat genom media.

Oro ligger i luften, vad sker inom den närmaste framtiden. Rättegångar, byggskandalen i Charlottenberg, felaktiga eller inga upphandlingar, Valfjällets kostnader, framtidens skolor, äldrevården.

Hur skall kommunens budget fördelas, detta har ingen tagit tag i under flera år, bara uppradade förluster trots stora återbetalningar. I nutid sker ej heller något, genom det tidigare största oppositionspartiet HEL, vid makten. Skall våra äldre åka skidor i Valfjället, de få dagar det finns snö, eller få vård genom äldrevården? Skall skolbarnen få sin lunch? Skall dagis 15 timmars regel tas bort?

Viktigast är ändå trovärdigheten och prioriteringen av arbetsuppgifterna, vilket inte verka stått i högt i kurs, hos vissa personer inom förvaltningen.

Grupperingen HEL+V+C är helt tydlig, bra värvningar av Hans Nilsson (HEL)? Vad innebär det för samtliga värvade och deras partier i nästa val? Besvikna väljare kommer det säkerligen att finnas.

Eda kommun kan inte i dagsläget vara en trevlig arbetsplats för politiker, tjänstemän eller de anställda ute i verksamheterna. Vinden måste vända, vilket innebär stora grundläggande förändringar, vem vill och törs lyfta dessa? Oppositionspartiet HEL sitter på makten. Efterfrågan av en ny opposition blir allt större och tydligare, men verkar utebli.

I ett förändringsarbete kanske en åtgärd vore återgång till nämnder, vilket skulle innebära beslutsrätt och ekonomiskt ansvar för dess ledamöter, vilket inte dagens utskott har. Utskotten har idag en kontrollerande roll. Flera kommuner har återgått från utskott till nämnder.

Ett antal tjänstemän som slutar. Bra rekrytering och inget annat gäller, ge dessa nya personer stöd och tydliga framtidskrav, men också möjligheter till att skapa ett eget arbetsteam. Fokus på erfarenhet, kunskap och framför allt viljan till förändringar. Den nyanställde har säkerligen egna favoriter, från sitt arbetsliv, som kan vara intresserade av en utmaning.

Nu finns chansen till en uppstart av ett framtida förändringsarbete, ta den!

Det lagstyrda är ett måste, men se på allt ej lagstyrt och prioritera, mycket kanske kan tas bort, åtminstone under den närmaste tidsperioden. Framtida samarbeten med andra kommuner, behöver ej i vår dataålder vara närliggande, bör ses över. Delade kostnader borde innebära besparingar.

Två Edabor

Oro ligger i luften, vad sker inom den närmaste framtiden. Rättegångar, byggskandalen i Charlottenberg, felaktiga eller inga upphandlingar, Valfjällets kostnader, framtidens skolor, äldrevården.

Hur skall kommunens budget fördelas, detta har ingen tagit tag i under flera år, bara uppradade förluster trots stora återbetalningar. I nutid sker ej heller något, genom det tidigare största oppositionspartiet HEL, vid makten. Skall våra äldre åka skidor i Valfjället, de få dagar det finns snö, eller få vård genom äldrevården? Skall skolbarnen få sin lunch? Skall dagis 15 timmars regel tas bort?

Viktigast är ändå trovärdigheten och prioriteringen av arbetsuppgifterna, vilket inte verka stått i högt i kurs, hos vissa personer inom förvaltningen.

Grupperingen HEL+V+C är helt tydlig, bra värvningar av Hans Nilsson (HEL)? Vad innebär det för samtliga värvade och deras partier i nästa val? Besvikna väljare kommer det säkerligen att finnas.

Eda kommun kan inte i dagsläget vara en trevlig arbetsplats för politiker, tjänstemän eller de anställda ute i verksamheterna. Vinden måste vända, vilket innebär stora grundläggande förändringar, vem vill och törs lyfta dessa? Oppositionspartiet HEL sitter på makten. Efterfrågan av en ny opposition blir allt större och tydligare, men verkar utebli.

I ett förändringsarbete kanske en åtgärd vore återgång till nämnder, vilket skulle innebära beslutsrätt och ekonomiskt ansvar för dess ledamöter, vilket inte dagens utskott har. Utskotten har idag en kontrollerande roll. Flera kommuner har återgått från utskott till nämnder.

Ett antal tjänstemän som slutar. Bra rekrytering och inget annat gäller, ge dessa nya personer stöd och tydliga framtidskrav, men också möjligheter till att skapa ett eget arbetsteam. Fokus på erfarenhet, kunskap och framför allt viljan till förändringar. Den nyanställde har säkerligen egna favoriter, från sitt arbetsliv, som kan vara intresserade av en utmaning.

Nu finns chansen till en uppstart av ett framtida förändringsarbete, ta den!

Det lagstyrda är ett måste, men se på allt ej lagstyrt och prioritera, mycket kanske kan tas bort, åtminstone under den närmaste tidsperioden. Framtida samarbeten med andra kommuner, behöver ej i vår dataålder vara närliggande, bör ses över. Delade kostnader borde innebära besparingar.

Två Edabor

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.