2015-12-30 06:00

2016-01-04 09:51

Välkomnar diskussioner

LANDSTINGET: Vården måste utvecklas i takt med samhälletElisabeth Kihlström (KD)Fredrik Larsson (M)Jane Larsson (C)Marianne Utterdahl (SIV)Jesper Johansson (MP)Gert Ohlsson (L)

Replik. Söderström och Raiml vill ha blocköverskridande diskussioner, det välkomnar vi. I landstingsstyelsen och dess arbetsutskott förs varje månad samtal kring månadsrapporter och det pågående arbetet som krävs för att säkerställa att Värmlänningarna även i framtiden ska få vård av hög kvalitet.

Landstinget i Värmland står inför stora utmaningar, både när det gäller ekonomi och bemanning, precis som många andra landsting i Sverige.

Vården i Sverige måste utvecklas i takt med samhället i övrigt när det gäller ny teknik och nya sätt att erbjuda medborgarna vårdtjänster. Vi har därför tagit fram en plan för hur utvecklingen av hälso- och sjukvården ska se ut de närmaste femton åren. Det är vår fasta övertygelse att vi måste gå denna väg, vi löser inte dagens problem med gårdagens lösningar.

Arvika sjukhus är ett av våra tre väl fungerande sjukhus i Värmland. Det innebär inte att vi inte ska förändra något, det gör vi på alla våra vårdinrättningar i Värmland. En modell för hur en modern vårdavdelning ska se ut tas fram och det får konsekvenser för alla våra sjukhus. Vi startar närvårdsplatser på två orter i Värmland för att säkerställa att det finns vårdplatser utifrån befolkningens behov. Vårdplatser på olika vårdnivåer behövs, alla patienter har inte behov av alla de resurser som finns på våra sjukhus. Det är kostnadseffektivt och det finns underlag i flera utredningar som visar detta.

Vi satsar på Arvika sjukhus genom att starta en dialysavdelning där. Detta vill inte Socialdemokraterna och Vänstern. För oss är det dock viktigt att den vård som kan ges nära ska ges nära i så stor utsträckning som möjligt. Vi planerar för palliativa vårdplatser i Arvika liksom ett utökat uppdrag när det gäller planerade operationer inom kirurgi och ortopedi. Även en helikopterplatta finns med i den framtida planeringen. Arvika sjukhus kommer att vara högt prioriterat i det utvecklingsarbete som pågår i landstinget.

Landstinget i Värmland står inför stora utmaningar, både när det gäller ekonomi och bemanning, precis som många andra landsting i Sverige.

Vården i Sverige måste utvecklas i takt med samhället i övrigt när det gäller ny teknik och nya sätt att erbjuda medborgarna vårdtjänster. Vi har därför tagit fram en plan för hur utvecklingen av hälso- och sjukvården ska se ut de närmaste femton åren. Det är vår fasta övertygelse att vi måste gå denna väg, vi löser inte dagens problem med gårdagens lösningar.

Arvika sjukhus är ett av våra tre väl fungerande sjukhus i Värmland. Det innebär inte att vi inte ska förändra något, det gör vi på alla våra vårdinrättningar i Värmland. En modell för hur en modern vårdavdelning ska se ut tas fram och det får konsekvenser för alla våra sjukhus. Vi startar närvårdsplatser på två orter i Värmland för att säkerställa att det finns vårdplatser utifrån befolkningens behov. Vårdplatser på olika vårdnivåer behövs, alla patienter har inte behov av alla de resurser som finns på våra sjukhus. Det är kostnadseffektivt och det finns underlag i flera utredningar som visar detta.

Vi satsar på Arvika sjukhus genom att starta en dialysavdelning där. Detta vill inte Socialdemokraterna och Vänstern. För oss är det dock viktigt att den vård som kan ges nära ska ges nära i så stor utsträckning som möjligt. Vi planerar för palliativa vårdplatser i Arvika liksom ett utökat uppdrag när det gäller planerade operationer inom kirurgi och ortopedi. Även en helikopterplatta finns med i den framtida planeringen. Arvika sjukhus kommer att vara högt prioriterat i det utvecklingsarbete som pågår i landstinget.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.