2015-11-23 10:13

2015-11-23 10:13

Billigt nu kan bli dyrt senare

ARVIKA: BredbandsutbyggnadenLennart RönningVD, Arvika Kommunnät AB

Replik. ”Fibervän i nutid” ifrågasätter i sin insändare den 16 november delar av bredbandsutbyggnaden inom Arvika kommun.

Alla som äger och driver verksamhet med infrastruktur har ett behov av reinvesteringar. Vårt öppna fibernät ska vara i toppskick även efter 40-50 år. Detta behov får vi hoppas att även kommersiella aktörer har, vi väljer till skillnad från dessa att redovisa hur stor del som går till återinvestering istället för att baka in avgiften i priset från tjänsteleverantörerna. Totalt sett är kostnaden för nätavgift och den köpta tjänsten inom Arvika Kommunnät AB jämförbar, till och med något billigare, än tjänstepriserna i kommersiella nät. Den stora skillnaden är kanske istället att Arvika Kommunnät AB återinvesterar i det gemensamt ägda bredbandsnätet inom Arvika kommun. Alternativet är att pengarna flyttas ut ur Arvika kommun för att finansiera nationella återinvesteringar eller att pengarna går till aktieutdelning till ägarna som sker i privata telekombolag.

Arvika Kommunnät AB har ett öppet fibernät där alla tjänsteleverantörer är välkomna på lika villkor, vissa saknas men det beror på att de själva har valt att stå utanför.

Arvika Kommunnät AB har ett nära samarbete med fiberföreningarna inom kommunen, detta för att så många som möjligt inom Arvika kommun ska kunna få tillgång till bredband. Det bör noteras att det finns ett stort engagemang och vilja i stora delar av kommunen för att bygga och driva ett nät. Flera föreningar engagerar sig för att de ser fördelarna med att själva äga infrastrukturen. Nedläggningen av ADSL-möjligheterna i både Stålsberga och Bosebyn samt avvecklingen av fast telefoni är händelser som föreningarna vill undvika i framtiden. Tillsammans med fiberföreningarna vill vi driva ett av Sveriges modernaste bredbandsnät med en mångfald av lokala och nationella tjänsteleverantörer som tillför tjänster till så stor del av invånarna i Arvika kommun som möjligt. Att kunna erbjuda ett stort urval av tjänsteleverantörer är viktigt för att ge våra kunder valfrihet och priskonkurrens och vi jobbar kontinuerligt för att öka antalet.

Modellen för utbyggnaden av landsbygden har bedrivits genom fiberföreningar. Detta för att för att nå en rimlig anslutningskostnad genom ett ekonomiskt stöd från Jordbruksverket via Länsstyrelsen. Att det är mycket jobb för fiberföreningarna som väljer att bygga egna nät ska man inte förneka. Vår övertygelse är att vi tillsammans har en fantastisk möjlighet att göra något riktigt bra för medlemmarna i föreningarna och i slutändan för alla invånare i Arvika kommun. Det har blivit förseningar i bidragshanteringen som tyvärr har drabbat fiberföreningarna. Detta på grund av handläggningen inom Jordbruksverket, då de ska fastställa regelverket. Det är detta regelverk som ligger till grund för beslutet inom länsstyrelsen.

På frågan om ”Varför har inte samtliga fiberföreningar i Arvika kommun sett denna möjlighet att få en kommunikationsoperatör och ett utbud av tjänsteleverantörer till ett oftast lägre pris utan nätavgifter och bidrags ansökningar och färdigställande datum och där föreningen kan avslutas när projektet är avslutat?” är något som kanske fiberföreningarna bör svara på. För vår del ser vi att de troligen ser fler tvetydigheter med det alternativet än genom ett samarbete inom kommunen. Dessutom är vårt samarbete mer ekonomiskt fördelaktigt, både på kort och lång sikt.

Alla som äger och driver verksamhet med infrastruktur har ett behov av reinvesteringar. Vårt öppna fibernät ska vara i toppskick även efter 40-50 år. Detta behov får vi hoppas att även kommersiella aktörer har, vi väljer till skillnad från dessa att redovisa hur stor del som går till återinvestering istället för att baka in avgiften i priset från tjänsteleverantörerna. Totalt sett är kostnaden för nätavgift och den köpta tjänsten inom Arvika Kommunnät AB jämförbar, till och med något billigare, än tjänstepriserna i kommersiella nät. Den stora skillnaden är kanske istället att Arvika Kommunnät AB återinvesterar i det gemensamt ägda bredbandsnätet inom Arvika kommun. Alternativet är att pengarna flyttas ut ur Arvika kommun för att finansiera nationella återinvesteringar eller att pengarna går till aktieutdelning till ägarna som sker i privata telekombolag.

Arvika Kommunnät AB har ett öppet fibernät där alla tjänsteleverantörer är välkomna på lika villkor, vissa saknas men det beror på att de själva har valt att stå utanför.

Arvika Kommunnät AB har ett nära samarbete med fiberföreningarna inom kommunen, detta för att så många som möjligt inom Arvika kommun ska kunna få tillgång till bredband. Det bör noteras att det finns ett stort engagemang och vilja i stora delar av kommunen för att bygga och driva ett nät. Flera föreningar engagerar sig för att de ser fördelarna med att själva äga infrastrukturen. Nedläggningen av ADSL-möjligheterna i både Stålsberga och Bosebyn samt avvecklingen av fast telefoni är händelser som föreningarna vill undvika i framtiden. Tillsammans med fiberföreningarna vill vi driva ett av Sveriges modernaste bredbandsnät med en mångfald av lokala och nationella tjänsteleverantörer som tillför tjänster till så stor del av invånarna i Arvika kommun som möjligt. Att kunna erbjuda ett stort urval av tjänsteleverantörer är viktigt för att ge våra kunder valfrihet och priskonkurrens och vi jobbar kontinuerligt för att öka antalet.

Modellen för utbyggnaden av landsbygden har bedrivits genom fiberföreningar. Detta för att för att nå en rimlig anslutningskostnad genom ett ekonomiskt stöd från Jordbruksverket via Länsstyrelsen. Att det är mycket jobb för fiberföreningarna som väljer att bygga egna nät ska man inte förneka. Vår övertygelse är att vi tillsammans har en fantastisk möjlighet att göra något riktigt bra för medlemmarna i föreningarna och i slutändan för alla invånare i Arvika kommun. Det har blivit förseningar i bidragshanteringen som tyvärr har drabbat fiberföreningarna. Detta på grund av handläggningen inom Jordbruksverket, då de ska fastställa regelverket. Det är detta regelverk som ligger till grund för beslutet inom länsstyrelsen.

På frågan om ”Varför har inte samtliga fiberföreningar i Arvika kommun sett denna möjlighet att få en kommunikationsoperatör och ett utbud av tjänsteleverantörer till ett oftast lägre pris utan nätavgifter och bidrags ansökningar och färdigställande datum och där föreningen kan avslutas när projektet är avslutat?” är något som kanske fiberföreningarna bör svara på. För vår del ser vi att de troligen ser fler tvetydigheter med det alternativet än genom ett samarbete inom kommunen. Dessutom är vårt samarbete mer ekonomiskt fördelaktigt, både på kort och lång sikt.

  • Från oss som tror på en framtid bör man ha i åtanke att: enkelt och billigt nu kan bli dyrt i framtiden.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.