2015-11-20 08:36

2015-11-20 08:36

Hur berörs de som har gamla kärl?

RENHÅLLNINGSAVGIFTER

Angående ändrade renhållningsavgifter 2016.

Eftersom de nya insamlingsrutinerna kommer att ha en övergångstid på upp till tre år ställer man sig frågan, hur kommer de nya avgifterna att beröra 80 % av Arvikas befolkning som inte bor i Agneteberg eller Rosendal och som inte har fått de nya kärlen utan har kvar de gamla t e x 190 L ? Skall vi då betala 2648:- i stället för som nu 1765:-?

Ingvar Langton

Angående ändrade renhållningsavgifter 2016.

Eftersom de nya insamlingsrutinerna kommer att ha en övergångstid på upp till tre år ställer man sig frågan, hur kommer de nya avgifterna att beröra 80 % av Arvikas befolkning som inte bor i Agneteberg eller Rosendal och som inte har fått de nya kärlen utan har kvar de gamla t e x 190 L ? Skall vi då betala 2648:- i stället för som nu 1765:-?

Ingvar Langton

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.