2015-11-13 06:00

2015-11-15 19:48

Fiber till alla?

ARVIKA: Utbyggnad

Fibernät. Ja, men hur och när och till vilken framtida kostnad?

Arvika Kommun har genom Arvika kommunnät AB beslutat att bygga fibernät i egen regi inom de centralorter som har rätt antal boende inom en viss radie och där inget bidrag kan sökas.

Är Arvika kommunnät det enda och bästa alternativet för medborgaren att driva fibernät?

Arvika kommunnät har en fast avgift på 17 900 kronor inklusive moms samt en nätavgift på 100 kronor i månaden = 1 200 kr/år =12 000 kr/ 10 år. En nätavgift som vi alla vet kan höjas av olika orsaker, samt ett utbud som saknar flera tjänsteleverantörer till exempel Telia.

Detta avtal gäller i centralorten samt i de tätorter exempelvis Edane, Jössefors som uppfyller de kriterier som nämnts ovan.

Flera kommuner bygger på detta viset, men när kommer man att täcka hela Arvikas närområde då flera frågar efter tjänsteleverantörer som inte finns med i utbudet? Bygger man på detta viset har man svårigheter att få nöjda kunder samt att inte kunna garantera att i tid när det blir klart.

I de delar av Arvika kommun som inte uppfyller de kriterier med antal boende har istället ekonomiska föreningar bildats ett 25 tal cirka, alla skall göra samma process, bilda förening, utse styrelse, registrera hos bolagsverket, teckna försäkringar, söka bidrag, grovprojektera, teckna markavtal, serviceavtal, ta in medlemsavgifter och administrera etcetera, samt att hålla föreningen levande i fem år eller längre. Var finns drivkraften i en sådan förening och till vilken kostnad och framtida okända juridiska problem?

Nu när kommersiella aktörer har börjat bygga nät i Arvika kommun till exempel med Ny fiber där hushåll, företag får ett fast högsta pris där priset sjunker ju fler som tecknar avtal, ett utbud där alla leverantörer finns med och framför allt en garanti när det blir klart. Inga nätavgifter. Inga bidrag behöver sökas och du kan välja korttids abonnemang för sommar stugan exempelvis.

Varför har inte samtliga fiberföreningar i Arvika kommun sett denna möjlighet att få en kommunikationsoperatör och ett utbud av tjänsteleverantörer till ett oftast lägre pris utan nätavgifter och bidrags ansökningar och färdigställande datum och där föreningen kan avslutas när projektet är avslutat?

Fibervän i nu tid

Arvika Kommun har genom Arvika kommunnät AB beslutat att bygga fibernät i egen regi inom de centralorter som har rätt antal boende inom en viss radie och där inget bidrag kan sökas.

Är Arvika kommunnät det enda och bästa alternativet för medborgaren att driva fibernät?

Arvika kommunnät har en fast avgift på 17 900 kronor inklusive moms samt en nätavgift på 100 kronor i månaden = 1 200 kr/år =12 000 kr/ 10 år. En nätavgift som vi alla vet kan höjas av olika orsaker, samt ett utbud som saknar flera tjänsteleverantörer till exempel Telia.

Detta avtal gäller i centralorten samt i de tätorter exempelvis Edane, Jössefors som uppfyller de kriterier som nämnts ovan.

Flera kommuner bygger på detta viset, men när kommer man att täcka hela Arvikas närområde då flera frågar efter tjänsteleverantörer som inte finns med i utbudet? Bygger man på detta viset har man svårigheter att få nöjda kunder samt att inte kunna garantera att i tid när det blir klart.

I de delar av Arvika kommun som inte uppfyller de kriterier med antal boende har istället ekonomiska föreningar bildats ett 25 tal cirka, alla skall göra samma process, bilda förening, utse styrelse, registrera hos bolagsverket, teckna försäkringar, söka bidrag, grovprojektera, teckna markavtal, serviceavtal, ta in medlemsavgifter och administrera etcetera, samt att hålla föreningen levande i fem år eller längre. Var finns drivkraften i en sådan förening och till vilken kostnad och framtida okända juridiska problem?

Nu när kommersiella aktörer har börjat bygga nät i Arvika kommun till exempel med Ny fiber där hushåll, företag får ett fast högsta pris där priset sjunker ju fler som tecknar avtal, ett utbud där alla leverantörer finns med och framför allt en garanti när det blir klart. Inga nätavgifter. Inga bidrag behöver sökas och du kan välja korttids abonnemang för sommar stugan exempelvis.

Varför har inte samtliga fiberföreningar i Arvika kommun sett denna möjlighet att få en kommunikationsoperatör och ett utbud av tjänsteleverantörer till ett oftast lägre pris utan nätavgifter och bidrags ansökningar och färdigställande datum och där föreningen kan avslutas när projektet är avslutat?

Fibervän i nu tid

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.