2015-11-09 06:00

2015-11-09 06:00

Lata kunder

ARVIKA

Det sägs att vi människor föds lata. Det gäller nog en del av Arvikas befolkning som har körkort.

Tänker på Palmviken närmare bestämt där det är lastzon och endast för av och påstigning.

En del parkerar precis framför ingången. Hur tänker ni? Om det behöver komma fram utryckningsfordon till exempel ambulans brandkår, vad händer då?

Måste dom vänta till bilägaren handlat klart, eller när lastbilar ska lossa eller lasta, ska även dom vänta?

Vem har ansvar för detta? Ser gärna svar från polis eller annan myndighet . Vi kan ju göra som i USA låt bärga bort bilarna, så får ägarna lösa ut dom.

Arvikabo

Tänker på Palmviken närmare bestämt där det är lastzon och endast för av och påstigning.

En del parkerar precis framför ingången. Hur tänker ni? Om det behöver komma fram utryckningsfordon till exempel ambulans brandkår, vad händer då?

Måste dom vänta till bilägaren handlat klart, eller när lastbilar ska lossa eller lasta, ska även dom vänta?

Vem har ansvar för detta? Ser gärna svar från polis eller annan myndighet . Vi kan ju göra som i USA låt bärga bort bilarna, så får ägarna lösa ut dom.

Arvikabo

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.