2015-11-06 10:01

2015-11-06 10:01

Flytta inte våra femåringar!

KOPPOM: Oro över förslag

Trivs i liten grupp. Vi är föräldrar till barn som går på Stjärnan (femårsgruppen) i Koppom. Våra barn tycker det är skönt och roligare med en lite mindre grupp med barn där det finns mer utrymme och mindre stök, samt med mer personal som kan hjälpa.

Vårt eget barn var orolig och rädd för bytet från Hagåsen till Stjärnan. Gråt varje dag och hade ont i magen, så vi var oroliga hur detta skulle fortskrida. Men efter några dagar på Stjärnan så vände allt. Vart så lycklig och lättad efter ha upplevt en mindre grupp av barn än på Hagåsen. Få komma på utflykter ut till skogen, Gillevi m.m. Få utrymme att komma fram, synas, våga uttrycka sig och viktigast av allt känna sig trygg. Som varje förälder vill sitt barn.

Denna ide nu som ni har på bordet att flytta femåringarna nu till Kometen som barnen nu är äntligen trygga och lyckliga på Stjärnan med denna underbara personal och dessa möjligheter av att komma ut på utflykter och andra aktiviteter blir borta.

De har redan sen tidigare varit flyttade så många gånger och genomlidit all oro och ångest som det medför, skall de behöva genomgå detta igen?

Ni politiker måste börja tänka på våra barns hälsa i stället för bara pengar. Vi alla föräldrar är enade om detta och vill sätta stort STOPP för detta ogenomtänkta oempatiska förslag.

Kommer femåringarna till Kometen blir resultat av detta: 40 -50 stycken barn i blandad ålder på samma plats, två toaletter, mer stök och mindre hjälp, mer stress och ångest, mindre möjligheter till roliga aktiviteter och utflykter, mindre utrymme att få synas eller få uttrycka sig. Samt som vi har hört kommer då inte heller Stjänan personalen få bli med upp till Kometen med barnen. Utan då i stället skall femåringarna ytterligare en gång få uppleva ny och okänd personal. Fyraåringarna som blir kvar på Stjärnan kommer att blandas med små barn och därmed hämmas deras fyraårs utveckling. Detta tycker vi är fruktansvärt och vi är alla upprörda.

Detta löser inga långsiktiga problem. Bygg i stället till Hagåsen eller sätt upp en modul så att dom små barnen kan vara samlade där. ( Som för övrigt skulle vara byggt större från början) Låt barnen vara nu och få vara lyckliga och trygga som de äntligen nu blivit. Och tänk efter nästa gång ni bygger att ni bygger så alla får plats. Detta är ett stort problem för hela kommunen så gör nu inget förhastat.

Tänk på barnen och blanda inte ihop åldrarna och inte till större grupper eller skicka dom till okända platser. Låt inte våra barn få lida av att ni bygger för litet från början. Vi är jätte tacksamma för nya Hagåsen men problemen finns kvar. Fler barn har kommit och fler barn kommer att komma. Ta ansvar och gör det rätt från början då kanske det blir billigare i längden.

Förälder som har barnen på Stjärnan

Vårt eget barn var orolig och rädd för bytet från Hagåsen till Stjärnan. Gråt varje dag och hade ont i magen, så vi var oroliga hur detta skulle fortskrida. Men efter några dagar på Stjärnan så vände allt. Vart så lycklig och lättad efter ha upplevt en mindre grupp av barn än på Hagåsen. Få komma på utflykter ut till skogen, Gillevi m.m. Få utrymme att komma fram, synas, våga uttrycka sig och viktigast av allt känna sig trygg. Som varje förälder vill sitt barn.

Denna ide nu som ni har på bordet att flytta femåringarna nu till Kometen som barnen nu är äntligen trygga och lyckliga på Stjärnan med denna underbara personal och dessa möjligheter av att komma ut på utflykter och andra aktiviteter blir borta.

De har redan sen tidigare varit flyttade så många gånger och genomlidit all oro och ångest som det medför, skall de behöva genomgå detta igen?

Ni politiker måste börja tänka på våra barns hälsa i stället för bara pengar. Vi alla föräldrar är enade om detta och vill sätta stort STOPP för detta ogenomtänkta oempatiska förslag.

Kommer femåringarna till Kometen blir resultat av detta: 40 -50 stycken barn i blandad ålder på samma plats, två toaletter, mer stök och mindre hjälp, mer stress och ångest, mindre möjligheter till roliga aktiviteter och utflykter, mindre utrymme att få synas eller få uttrycka sig. Samt som vi har hört kommer då inte heller Stjänan personalen få bli med upp till Kometen med barnen. Utan då i stället skall femåringarna ytterligare en gång få uppleva ny och okänd personal. Fyraåringarna som blir kvar på Stjärnan kommer att blandas med små barn och därmed hämmas deras fyraårs utveckling. Detta tycker vi är fruktansvärt och vi är alla upprörda.

Detta löser inga långsiktiga problem. Bygg i stället till Hagåsen eller sätt upp en modul så att dom små barnen kan vara samlade där. ( Som för övrigt skulle vara byggt större från början) Låt barnen vara nu och få vara lyckliga och trygga som de äntligen nu blivit. Och tänk efter nästa gång ni bygger att ni bygger så alla får plats. Detta är ett stort problem för hela kommunen så gör nu inget förhastat.

Tänk på barnen och blanda inte ihop åldrarna och inte till större grupper eller skicka dom till okända platser. Låt inte våra barn få lida av att ni bygger för litet från början. Vi är jätte tacksamma för nya Hagåsen men problemen finns kvar. Fler barn har kommit och fler barn kommer att komma. Ta ansvar och gör det rätt från början då kanske det blir billigare i längden.

Förälder som har barnen på Stjärnan

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.