2015-10-28 09:49

2015-10-28 09:49

Vi önskar bättre samverkan med kommunen

SKOLFÖRSLAG: Gunnarskogs Bygdelag summerar läget i skolfrågan

Det blir ingen stängning av Järvens högstadium nästa läsår, som väl var så insåg våra folkvalda att det inte finns tillräckligt med motiv för att genomföra detta, varken ekonomiskt eller med tanke på allt annat.

Vad vår (GuBy) insats med insändare och diskussioner med förvaltning tillsammans med föräldragruppen (FG) har betytt vet vi inte men man hoppas ju att det var en del av orsaken.

Vid mötet med Lärande och stöd (L&S) så tycker vi att kan man sammanfatta det så här:

Båda parter vill elevernas bästa men vi vill jobba på olika sätt och tror på helt olika metoder. GuBy och FG ansåg att kalkylen inte höll (vi vill utnyttja existerande lokaler, nyinvestering ska undvikas så långt det går) och att fokuset på förslaget från L&S ligger mer på lärarnas situation än elevens bästa. Speciellt för 14-16 åringar och deras familjer i Gunnarskog som får en mycket jobbig situation med långa resor och lite tid för annat än skolan.

Sammanfattningsvis:

1) Framförallt vänder vi oss emot att man ändrar på nåt som skol- och trivselmässigt fungerar mycket bra (hög andel godkända elever på Järven, hög trivselfaktor) och även ger dessa elever en normal vardag med familjen.

2) En annan möjlighet som försvinner (som vi gärna vill ha kvar!) är att alternativet för de elever som fungerar mindre bra på en stor skola inte har nån möjlighet att byta miljö om enskoleförslaget genomförs.

3) Kostnaden för skolan i Arvika är på en bra nivå om man jämför med andra delar av Värmland och Sverige. Tänk på vad som berörs innan man fokuserar ännu mer på ekonomin!

Fortsatt utredning/kalkyl/följdanalys måste genomföras av en bredare grupp (inte bara förvaltning, politiker utan även representanter från alla parter; elever, lärare, fackförbund, föräldrar) än den som gjort detta förslag och alternativen ska vara fler!

Den ekonomiska kalkylen måste göras av de ansvariga för detta område, effekten på Arvika Kommuns resultat- o balansräkning ska presenteras och godkännas av alla parter i projektgruppen.

Återigen, Arvika Kommun är generellt en bra och välskött kommun men vi önskar att man i framtiden blir bättre på att samverka/förankra och ger oss i Gunnarskog och andra delar utanför tätorten en möjlighet att hjälpa till med förvaltningen av de skattepengar vi betalar (i Gunnarskogs fall ca 100 miljoner kronor) och istället bjuder in till diskussion/förklaring i god tid innan något ska genomföras som påverkar oss mycket.

Vi tackar Centerpartiet som bjöd in oss för att ställa frågor och ge oss möjlighet att argumentera/diskutera och dem möjlighet att ställa frågor!

Kanske skolan kan bli en första fråga i det forum (regelbunden kontakt, fastställd agenda; Förvaltning-Politiker-Bygderepresentanter) som vi hoppas på ska bli resultatet av jobbet som gruppen med näringslivs- och bygderepresentanter har påbörjat under ledning av Peter Söderström/J-Å Hermansson?

Ronny Olsson

Ordförande Gunnarskogs Bygdelag

Det blir ingen stängning av Järvens högstadium nästa läsår, som väl var så insåg våra folkvalda att det inte finns tillräckligt med motiv för att genomföra detta, varken ekonomiskt eller med tanke på allt annat.

Vad vår (GuBy) insats med insändare och diskussioner med förvaltning tillsammans med föräldragruppen (FG) har betytt vet vi inte men man hoppas ju att det var en del av orsaken.

Vid mötet med Lärande och stöd (L&S) så tycker vi att kan man sammanfatta det så här:

Båda parter vill elevernas bästa men vi vill jobba på olika sätt och tror på helt olika metoder. GuBy och FG ansåg att kalkylen inte höll (vi vill utnyttja existerande lokaler, nyinvestering ska undvikas så långt det går) och att fokuset på förslaget från L&S ligger mer på lärarnas situation än elevens bästa. Speciellt för 14-16 åringar och deras familjer i Gunnarskog som får en mycket jobbig situation med långa resor och lite tid för annat än skolan.

Sammanfattningsvis:

1) Framförallt vänder vi oss emot att man ändrar på nåt som skol- och trivselmässigt fungerar mycket bra (hög andel godkända elever på Järven, hög trivselfaktor) och även ger dessa elever en normal vardag med familjen.

2) En annan möjlighet som försvinner (som vi gärna vill ha kvar!) är att alternativet för de elever som fungerar mindre bra på en stor skola inte har nån möjlighet att byta miljö om enskoleförslaget genomförs.

3) Kostnaden för skolan i Arvika är på en bra nivå om man jämför med andra delar av Värmland och Sverige. Tänk på vad som berörs innan man fokuserar ännu mer på ekonomin!

Fortsatt utredning/kalkyl/följdanalys måste genomföras av en bredare grupp (inte bara förvaltning, politiker utan även representanter från alla parter; elever, lärare, fackförbund, föräldrar) än den som gjort detta förslag och alternativen ska vara fler!

Den ekonomiska kalkylen måste göras av de ansvariga för detta område, effekten på Arvika Kommuns resultat- o balansräkning ska presenteras och godkännas av alla parter i projektgruppen.

Återigen, Arvika Kommun är generellt en bra och välskött kommun men vi önskar att man i framtiden blir bättre på att samverka/förankra och ger oss i Gunnarskog och andra delar utanför tätorten en möjlighet att hjälpa till med förvaltningen av de skattepengar vi betalar (i Gunnarskogs fall ca 100 miljoner kronor) och istället bjuder in till diskussion/förklaring i god tid innan något ska genomföras som påverkar oss mycket.

Vi tackar Centerpartiet som bjöd in oss för att ställa frågor och ge oss möjlighet att argumentera/diskutera och dem möjlighet att ställa frågor!

Kanske skolan kan bli en första fråga i det forum (regelbunden kontakt, fastställd agenda; Förvaltning-Politiker-Bygderepresentanter) som vi hoppas på ska bli resultatet av jobbet som gruppen med näringslivs- och bygderepresentanter har påbörjat under ledning av Peter Söderström/J-Å Hermansson?

Ronny Olsson

Ordförande Gunnarskogs Bygdelag

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.