2015-10-28 09:49

2015-10-28 09:49

Politikerna behövs av demokratiska skäl

LANDSTINGET: Replik till Paul Stolt

Paul Stolt undrar varför politiker ska styra sjukvården och undrar vad politiker har för kunskaper om sjukvård. Pauls förslag är att läkarkåren med personal ska bestämma istället.

Eftersom politiker styr så får medborgarna stora påverkans – och kontrollmöjligheter över hur uppdraget sköts. Landstingsfullmäktige representerar befolkningen. Politikerna bestämmer över budget och skattesats, hur förvaltningen ska vara organiserad och vilka verksamhetsformer det ska vara. Till fullmäktiges hjälp väljs revisorer som granskar.

Landstingspolitikerna har också börjat jobba med medborgardialog där politiker tillsammans med medborgare diskuterar inriktningar och prioriteringar i syfte att lyssna in varandras åsikter och förbereda bra beslut. Medborgare kan också lämna förslag direkt till fullmäktige.

Landstingsstyrelsen leder och samordnar arbetet och ansvarar för ekonomin.

Det är alltså i första hand det demokratiska argumentet som gör att vi hittills och i demokratisk ordning bestämt att sjukvården ska styras av förtroendevalda politiker. Det finns en poäng i att medborgarna bestämmer vilka som ska styra eftersom det är medborgarnas pengar som används till sjukvården. Kunskaper inom sjukvård behöver politiker ha såtillvida att man ser hur en önskvärd hälsa och sjukvård ska se ut och prioritera med medborgarnas pengar för att på bästa sätt försöka nå dit. Läkarkåren med personal ska jobba med att hitta det bästa sättet att genomföra den politiskt bestämda prioriteringen.

För övrigt anser jag att nuvarande M-ledda styre gör ett dåligt jobb med att leda landstinget och att detta bristfälliga ledarskap innebär att alltmer pengar tas ut från medborgarna utan att motsvarande förbättring av sjukvården sker, men lösningen är inte att lägga ner landstinget. Välj oss i S istället som hade bättre ordning när vi styrde och som kommer att ha bättre ordning om vi ges chansen vid nästa utvärdering, valet 2018.

Kenneth Johannesson

Ledamot i Landstingsstyrelsen (S)

Paul Stolt undrar varför politiker ska styra sjukvården och undrar vad politiker har för kunskaper om sjukvård. Pauls förslag är att läkarkåren med personal ska bestämma istället.

Eftersom politiker styr så får medborgarna stora påverkans – och kontrollmöjligheter över hur uppdraget sköts. Landstingsfullmäktige representerar befolkningen. Politikerna bestämmer över budget och skattesats, hur förvaltningen ska vara organiserad och vilka verksamhetsformer det ska vara. Till fullmäktiges hjälp väljs revisorer som granskar.

Landstingspolitikerna har också börjat jobba med medborgardialog där politiker tillsammans med medborgare diskuterar inriktningar och prioriteringar i syfte att lyssna in varandras åsikter och förbereda bra beslut. Medborgare kan också lämna förslag direkt till fullmäktige.

Landstingsstyrelsen leder och samordnar arbetet och ansvarar för ekonomin.

Det är alltså i första hand det demokratiska argumentet som gör att vi hittills och i demokratisk ordning bestämt att sjukvården ska styras av förtroendevalda politiker. Det finns en poäng i att medborgarna bestämmer vilka som ska styra eftersom det är medborgarnas pengar som används till sjukvården. Kunskaper inom sjukvård behöver politiker ha såtillvida att man ser hur en önskvärd hälsa och sjukvård ska se ut och prioritera med medborgarnas pengar för att på bästa sätt försöka nå dit. Läkarkåren med personal ska jobba med att hitta det bästa sättet att genomföra den politiskt bestämda prioriteringen.

För övrigt anser jag att nuvarande M-ledda styre gör ett dåligt jobb med att leda landstinget och att detta bristfälliga ledarskap innebär att alltmer pengar tas ut från medborgarna utan att motsvarande förbättring av sjukvården sker, men lösningen är inte att lägga ner landstinget. Välj oss i S istället som hade bättre ordning när vi styrde och som kommer att ha bättre ordning om vi ges chansen vid nästa utvärdering, valet 2018.

Kenneth Johannesson

Ledamot i Landstingsstyrelsen (S)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.