2015-10-26 06:00

2015-10-26 16:15

Framtidens melodi att satsa på landsbygden

ARVIKA: Skolutredningen

I slutet av sommaren kom det glädjande beskedet att Coop Nära Vikene inte ska läggas ned. Konsum Värmland ser framåt och inser att trenden i samhället går mot närhet, att det som eftersöks är lokalproducerade livsmedel och lokala tjänster. Trenden är att Sveriges befolkning tar socialt och ekologiskt ansvar – det är framtidens melodi att satsa på landsbygden!

Vikene skola och Coop Nära Vikene är viktiga för varandras fortlevnad! Där vi föräldrar hämtar barnen, där handlar vi, och där vi handlar utvecklas bygden. Det ligger även förslag att inköp till skolan och förskolan ska ske på den lokala butiken, vilket skulle ge en positiv spin-off-effekt för hela samhället.

Så, berörda tjänstemän och politiker i Arvika kommun som utreder en eventuell nedläggning av Vikene skola: - Ta ert ansvar! Se till att den bygd vi lever i, som myllrar av liv och engagemang för framtiden, får fortsätta frodas! Vi förutsätter att även ni lyfter blickarna framåt i tiden och gör det enda rätta: satsa på Vikene med omnejd!

Konsum Värmlands styrelse har fattat – har ni?

Föräldragruppen Bevara Vikeneskolan

I slutet av sommaren kom det glädjande beskedet att Coop Nära Vikene inte ska läggas ned. Konsum Värmland ser framåt och inser att trenden i samhället går mot närhet, att det som eftersöks är lokalproducerade livsmedel och lokala tjänster. Trenden är att Sveriges befolkning tar socialt och ekologiskt ansvar – det är framtidens melodi att satsa på landsbygden!

Vikene skola och Coop Nära Vikene är viktiga för varandras fortlevnad! Där vi föräldrar hämtar barnen, där handlar vi, och där vi handlar utvecklas bygden. Det ligger även förslag att inköp till skolan och förskolan ska ske på den lokala butiken, vilket skulle ge en positiv spin-off-effekt för hela samhället.

Så, berörda tjänstemän och politiker i Arvika kommun som utreder en eventuell nedläggning av Vikene skola: - Ta ert ansvar! Se till att den bygd vi lever i, som myllrar av liv och engagemang för framtiden, får fortsätta frodas! Vi förutsätter att även ni lyfter blickarna framåt i tiden och gör det enda rätta: satsa på Vikene med omnejd!

Konsum Värmlands styrelse har fattat – har ni?

Föräldragruppen Bevara Vikeneskolan

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.