2015-10-23 06:00

2015-10-28 09:49

Inget reduceringsförslag

VÄRMLAND

Landstingets ekonomi. Albert Einsteins definition av galenskap är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig samma resultat.

Det M-ledda landstingsstyret hade en idé när man höjde skatten mer än vad verksamheterna då förbrukade. Idén var: Styr man på kvalitet så sänks kostnaderna. Verkligheten blev att pengarna, som hamnade i en hög till landstingsstyrelsens förfogande fostrade en låg budgetdisciplin, skapade en skenande kostnadsutveckling och lägre produktion trots fler anställda. Detta också på grund av en skev kompetensprofil med stort behov av inhyrd personal och en stark slagsida på administrativ personal som inte i tillräcklig grad fått i uppdrag att avlasta patientnära personal.

När personer som jobbar med att genomföra hälso - och sjukvård istället byter till att jobba med att kvalitetsutveckla hälso - och sjukvård så får hyrpersonal kallas in för att klara genomförandet.

I tisdags på landstingsfullmäktige presenterade det M-ledda styret sin idé för hur man ska hantera krisen i Landstinget. Om vi styr på kvalitet så sänks kostnaderna...

I S tror vi att politiken, i ett läge där personal känner oro över att bli uppsagda, måste våga presentera politiska idéer på kostnadsreduceringar som minskar behovet av uppsägningar. Starta inte ny verksamhet som till exempel mellanvård i Säffle och Kristinehamn, dialys i Arvika eller rehab i Torsby och minska inte intäkter via avgifter. Det M-ledda styret hänvisar som vanligt bara till tjänstemannaledningen och upprepar sin bevisligen icke-fungerande idé om och om och om igen. Intressant nog ville man avkräva oss i oppositionen ännu fler sparförslag samtidigt som det inte kom ett enda reduceringsförslag från dem själva.

Det M-ledda landstingsstyret hade en idé när man höjde skatten mer än vad verksamheterna då förbrukade. Idén var: Styr man på kvalitet så sänks kostnaderna. Verkligheten blev att pengarna, som hamnade i en hög till landstingsstyrelsens förfogande fostrade en låg budgetdisciplin, skapade en skenande kostnadsutveckling och lägre produktion trots fler anställda. Detta också på grund av en skev kompetensprofil med stort behov av inhyrd personal och en stark slagsida på administrativ personal som inte i tillräcklig grad fått i uppdrag att avlasta patientnära personal.

När personer som jobbar med att genomföra hälso - och sjukvård istället byter till att jobba med att kvalitetsutveckla hälso - och sjukvård så får hyrpersonal kallas in för att klara genomförandet.

I tisdags på landstingsfullmäktige presenterade det M-ledda styret sin idé för hur man ska hantera krisen i Landstinget. Om vi styr på kvalitet så sänks kostnaderna...

I S tror vi att politiken, i ett läge där personal känner oro över att bli uppsagda, måste våga presentera politiska idéer på kostnadsreduceringar som minskar behovet av uppsägningar. Starta inte ny verksamhet som till exempel mellanvård i Säffle och Kristinehamn, dialys i Arvika eller rehab i Torsby och minska inte intäkter via avgifter. Det M-ledda styret hänvisar som vanligt bara till tjänstemannaledningen och upprepar sin bevisligen icke-fungerande idé om och om och om igen. Intressant nog ville man avkräva oss i oppositionen ännu fler sparförslag samtidigt som det inte kom ett enda reduceringsförslag från dem själva.

  • LEDAMOT I LANDSTINGSSTYRELSEN (S): LandstingsstyrelsenKenneth Johannesson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.