2015-10-21 06:00

2015-10-21 06:00

Svårt att sätta kronor och ören på värdet

ARVIKA: Kulturhuset Ritz skapar mervärden för oss alla

replik. Svar på insändare om Ritz 2/10, 7/10 och 12/10. Sven Smedberg har skrivit en intressant insändare kring kulturen i Arvika och frågan om det behövs ett kulturhus liknande det som Ritz skulle kunna bli. Det är värdefullt att kulturen och dess betydelse diskuteras brett!

Jag tycker möjligen att orden har flugit iväg lite lättvindigt i hans insändare. Insändaren landar som jag ser det i ett jaså till behovet av ett kulturhus. En ordentlig utredning är i varje fall viktig innan man bestämmer sig för vad som ska göras.

Ändå skriver Sven Smedberg: I Arvika finns all upptänklig talang, stort engagemang och kreativ flit som anstår en hel myrstack. Det allt överskuggande handikappet består i bristen på lokaler. Det är bara att instämma! Den efterlysta utredningen gjordes för några år sedan, när funderingarna på vad som skulle göras med Ritz nedgångna lokaler aktualiserades. De flesta kulturföreningarna tillfrågades om sina behov och önskemål, och slutsatsen var entydig: från ett flertal håll upplevdes ett stort behov av lokaler som kunde betecknas som kulturhus.

Utan att vränga orden alltför mycket konstaterar jag kort: I den myllrande myrstack av aktiviteter som Arvikas kulturliv utgör, så saknas en attraktiv lokal med ordentlig scen och några hundra publikplatser, ett kulturhus! Därför tycke jag att det är viktigt att vi tar chansen att förverkliga detta nu!

Nils-Gunnar Andersson tycker kulturen är viktig och att ett kulturhus skulle betyda mycket för Arvika. Men det blir för dyrt! Det är en hedervärd ståndpunkt, som jag ändå har svårt att förstå med tanke på allt du skriver om värdet av Wermland opera i Karlstad. Intäkterna där täcker ca 10% av kostnaderna.

Så är det tyvärr med kulturinstitutioner: en mindre del av kostnaderna täcks av intäkterna. Så också för ett Ritz, ombyggt till kulturhus. Men jag ser ett mycket stort värde i vad ett kulturhus kan betyda för att ge Arvikas kulturutövare, invånare och besökare utökade möjligheter att ta del av Arvikas kulturliv och få stora kulturupplevelser! Det är svårt att sätta kronor och ören på det värdet, men jag är övertygad om att många medborgare kommer att tycka att den ekvationen ger ett positivt slutresultat!

Signaturen Vill man så kan man, vill att Ritz skall återgå till en nybildad Folketshusförening och åter bli Folkets hus, där arbetarrörelsens viktiga samhällspersoner kan framträda, men också andra. Jag har respekt för historien och den viktiga roll Fokets hus en gång spelade. Men tiderna förändras och en sådan återgång är idag helt orimlig. Dessutom är Ritz en neutral plats, där alla kan ha möjlighet att framträda och känna sig välkomna och hemma. Det är för mig ett stort värde!

Visst drömmer jag om ett kulturhus i hamnen, men Ritz ombyggt till kulturhus är en realistisk satsning, som vi kan genomföra i närtid. Det är ett stort ekonomiskt åtagande för Arvika, men är fullt realistiskt att rymma i Arvikas budget med en omsättning på ca 1,5 miljarder. De mervärden som därigenom skapas i kulturkommunen Arvika är stora. De kommer oss alla till del!

Gösta Frödin (FP)

Jag tycker möjligen att orden har flugit iväg lite lättvindigt i hans insändare. Insändaren landar som jag ser det i ett jaså till behovet av ett kulturhus. En ordentlig utredning är i varje fall viktig innan man bestämmer sig för vad som ska göras.

Ändå skriver Sven Smedberg: I Arvika finns all upptänklig talang, stort engagemang och kreativ flit som anstår en hel myrstack. Det allt överskuggande handikappet består i bristen på lokaler. Det är bara att instämma! Den efterlysta utredningen gjordes för några år sedan, när funderingarna på vad som skulle göras med Ritz nedgångna lokaler aktualiserades. De flesta kulturföreningarna tillfrågades om sina behov och önskemål, och slutsatsen var entydig: från ett flertal håll upplevdes ett stort behov av lokaler som kunde betecknas som kulturhus.

Utan att vränga orden alltför mycket konstaterar jag kort: I den myllrande myrstack av aktiviteter som Arvikas kulturliv utgör, så saknas en attraktiv lokal med ordentlig scen och några hundra publikplatser, ett kulturhus! Därför tycke jag att det är viktigt att vi tar chansen att förverkliga detta nu!

Nils-Gunnar Andersson tycker kulturen är viktig och att ett kulturhus skulle betyda mycket för Arvika. Men det blir för dyrt! Det är en hedervärd ståndpunkt, som jag ändå har svårt att förstå med tanke på allt du skriver om värdet av Wermland opera i Karlstad. Intäkterna där täcker ca 10% av kostnaderna.

Så är det tyvärr med kulturinstitutioner: en mindre del av kostnaderna täcks av intäkterna. Så också för ett Ritz, ombyggt till kulturhus. Men jag ser ett mycket stort värde i vad ett kulturhus kan betyda för att ge Arvikas kulturutövare, invånare och besökare utökade möjligheter att ta del av Arvikas kulturliv och få stora kulturupplevelser! Det är svårt att sätta kronor och ören på det värdet, men jag är övertygad om att många medborgare kommer att tycka att den ekvationen ger ett positivt slutresultat!

Signaturen Vill man så kan man, vill att Ritz skall återgå till en nybildad Folketshusförening och åter bli Folkets hus, där arbetarrörelsens viktiga samhällspersoner kan framträda, men också andra. Jag har respekt för historien och den viktiga roll Fokets hus en gång spelade. Men tiderna förändras och en sådan återgång är idag helt orimlig. Dessutom är Ritz en neutral plats, där alla kan ha möjlighet att framträda och känna sig välkomna och hemma. Det är för mig ett stort värde!

Visst drömmer jag om ett kulturhus i hamnen, men Ritz ombyggt till kulturhus är en realistisk satsning, som vi kan genomföra i närtid. Det är ett stort ekonomiskt åtagande för Arvika, men är fullt realistiskt att rymma i Arvikas budget med en omsättning på ca 1,5 miljarder. De mervärden som därigenom skapas i kulturkommunen Arvika är stora. De kommer oss alla till del!

Gösta Frödin (FP)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.