2015-10-21 06:00

2015-10-21 06:00

Barn kan redan gå i skola i Arvika

REPLIK

Kommentar till ”Alla inte emot satsningen”. Det är helt OK att tycka olika, inga problem med det! Däremot så har insändarförfattaren möjlighet att låta sina barn gå i skola i Arvika idag, det fungerar ju redan!

Låt dock de som vill gå i skola i Gunnarskog, som vill sätta eleven i fokus (hjälper inte hur bra förutsättningar man har om man inte orkar studera) och inte gillar/tror på stordrift göra det, med en flytt så har man inte den möjligheten. Vi tror man når bättre resultat med det arbetssätt som finns idag! Hela situationen för en familj ska funka och det gör det idag för de allra flesta på Järvenskolan; syns på behörighetsgrad på elever som lämnar skolan och trivseln hos de som vill gå där.

Ronny Olsson, ordförande Gunnarskogs bygdelag

Kommentar till ”Alla inte emot satsningen”. Det är helt OK att tycka olika, inga problem med det! Däremot så har insändarförfattaren möjlighet att låta sina barn gå i skola i Arvika idag, det fungerar ju redan!

Låt dock de som vill gå i skola i Gunnarskog, som vill sätta eleven i fokus (hjälper inte hur bra förutsättningar man har om man inte orkar studera) och inte gillar/tror på stordrift göra det, med en flytt så har man inte den möjligheten. Vi tror man når bättre resultat med det arbetssätt som finns idag! Hela situationen för en familj ska funka och det gör det idag för de allra flesta på Järvenskolan; syns på behörighetsgrad på elever som lämnar skolan och trivseln hos de som vill gå där.

Ronny Olsson, ordförande Gunnarskogs bygdelag

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.